Oktober je mesec požarne varnosti, letošnja tema pa je preventivno delovanje tako na področju požarne varnosti kot tudi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

10-06-varstvo-pred-pozarom-pozarna-odeja1Zavedati se moramo, da je preventivno delovanje zelo pomembno. Z ustreznim in pravočasnim ravnanjem lahko preprečimo marsikatero nesrečo ali vsaj zmanjšamo njene posledice. Nekatere nesreče lahko predvidimo in se nanje pripravimo, druge se zgodijo hitro in nas presenetijo. Ob nesreči je pomembno hitro in pravilno ravnanje. Na pričakovano nesrečo se lahko pripravimo, tako da se pravočasno poučimo, kaj lahko naredimo pred nesrečo, s katerimi ukrepi lahko omilimo njene posledice, kako ravnamo med njo in po njej.

Področje varstva pred požarom ureja Zakon o varstvu pred požarom (UPB1, Uradni list RS, št. 3/2007). Varstvo pred požarom obsega organiziranje, načrtovanje, izvajanje, nadzor ter financiranje dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom.
Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo. Za zagotovitev ciljev je potrebno ustrezno načrtovanje in upoštevanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom, odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja ter učinkovito gašenje požara. Prav tako je potrebno zagotoviti varen umik ljudi in živali s požarno ogroženega območja, škodljive posledice požara ali eksplozije pa preprečiti ali vsaj zmanjšati.

 

Business_Icons6V mesecu požarne varnosti, oktobru, smo za vašo varnost pripravili posebno akcijo “POŽARNA ODEJA za gašenje manjših kuhinjskih požarov za 14,90 EUR z vključenim DDV”. Za nakup požarne odeje nas kontaktirajte na [email protected] ali na telefonsko številko 01/563 50 36.

 

10-06-varstvo-pred-pozarom-pozarna-odejaPožarna odeja je varnostna naprava, ki je namenjena gašenju malih (začetnih) požarov. Sestavljena je iz materialov odpornih proti ognju, katero se namesti nad ogenj, da bi ga zadušili. Male protipožarne odeje, kot so za uporabo v kuhinjah in doma so običajno izdelane iz steklenih vlaken in so prepognjene v hitro-dostopnih škatlah, za lažje shranjevanje.

Da bi ogenj gorel morajo biti prisotni vsi tri elementi. To so gorivo, kisik in toplota. Požarno odejo ali jo postavimo tesno okoli objekta, ki je v plamenih ali pa z njo samo prekrijemo objekt. Četudi je požarna odeja postavljena na objekt, ali pa ga samo obdaja je njena naloga, da prekine dovod kisika do ognja. Pri uporabi požarne odeje je pomembno, da se zaščitijo roke.

 

Splošni ukrepi varstva pred požarom (ureja Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/2007)

a) Požarni red
Lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov in lastniki ali uporabniki poslovnih oziroma industrijskih objektov morajo izdelati požarni red za objekte, določene s predpisi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov na področju 1 Stavbe. Izjeme so navedene v 2 členu Pravilnika o požarnem redu.b) Požarni načrt
Požarni načrt se izdela za objekte za katere je potrebno izdelati požarni red in je izpolnjen eden od pogojev, da v objektu obstaja najmanj srednja požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene ogroženosti oziroma je v objektu hkrati lahko več kot 100 ljudi.

b) Načrt evakuacije
Načrt evakuacije se izdela za objekte za katere je potrebno izdelati požarni red in je izpolnjen eden od dveh pogojev, in sicer, da v objektu obstaja najmanj srednja požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene ogroženosti ali da je v objektu hkrati lahko več kot 100 ljudi. Ne glede na prej navedena pogoja, so določene stavbe za katere je izdelava načrta evakuacije obvezna in je obvezno tudi, da je izobešen na vidnem mestu v vsaki sobi ali v prostoru, predpisan je tudi jezik v katerem mora biti ob določenih pogojih izdelan načrt evakuacije.

c) Odgovorne osebe
Za varstvo pred požarom v stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektih je odgovoren lastnik ali uporabnik. Če sam nima ustreznega znanja s tega področja, lahko za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pooblasti za to usposobljeno fizično ali pravno osebo. Vrste, način, periodičnost in programe usposabljanja ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne ali fizične osebe za usposabljanje zaposlenih določa Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom(Uradni list RS, št. 64/1995).

d) Oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom
V stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektih mora biti nameščena predpisana oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom, ki jih je potrebno vzdrževati in preizkušati v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalcev.

Več informacij o preventivi najdete v člankih:

Vir: Agil in Uprava RS za zaščito in reševanje