Kamini in peči

fireplace-with-fireVedno več ljudi v svojih domovih uporablja za ogrevanje ali kot dekorativni dodatek kamine ali peči na drva, brikete ipd.

Prasketanje ognja in svetloba plamena ustvarjata prijetno vzdušje, vendar se mnogi niti ne zavedajo, da so te naprave pogosto vzrok za nastanek požara.

 
 

 • Pri kurjenju, čiščenju in vzdrževanju naprav je treba upoštevati navodila proizvajalca.
 • Kurilna naprava in z njo povezani dimni vodi, zračniki in pomožne naprave morajo biti redno pregledani in očiščeni.
 • Drva previdno polagajmo na ogenj, saj sicer lahko iskre letijo po prostoru in zanetijo požar.
 • Na ogenj ne dajajmo papirja, dekorativnega papirja ali vej in iglic novoletne smreke, saj lahko tleči leteči delci poletijo skozi dimnik.
 • Za prižiganje ognja ne uporabljajmo vnetljivih tekočin, v ogenj ne vlivajmo ali pršimo vnetljivih snovi in ne mečimo snovi, ki lahko eksplodirajo.
 • Otroci naj kamina ali peči ne prižigajo sami.
 • Ohlajen pepel s kovinsko lopato pospravimo v kovinsko vedro, ki ga je mogoče zapreti, pepel zmočimo z vodo, da se popolnoma ohladi, vedra s pepelom pa ne puščajmo v stanovanju, temveč ga odnesimo ven in popolnoma ohlajenega (ko ni več nevarnosti vžiga) ustrezno odložimo.
 • Poskrbimo za varnost in pred kamin postavimo varnostni zaslon.
 • Otroci in domače živali naj se ne igrajo preblizu kamina ali peči.
 • V bližini kamina ali peči ne shranjujmo snovi, ki hitro zagorijo.
 • Na kaminu ali peči ne sušimo perila in nanju ne odlagajmo predmetov.
 • Stene okoli kamina ali peči naj bodo iz negorljivega materiala.
 • Varnostno območje pred kuriščem mora biti narejeno iz negorljivega materiala in očiščeno.
 • Prižganega kamina nikoli ne pustimo brez nadzora.
 • Priporočamo, da namestite ustrezen gasilnik.
 • Priporočamo, da namestite javljalnik požara in poskrbite za ustrezno zračenje sobe.

sv_71

Električne naprave za gretje (radiatorji, kaloriferji)

 • Naprave naj bodo narejene po ustreznem standardu, uporabljajmo pa jih po navodilu proizvajalca.
 • V bližini naprave ne shranjujmo snovi, ki hitro zagorijo.
 • Na napravi ne sušimo perila, nanjo ne odlagajmo predmetov.
 • Napravo izklopimo, kadar je ne uporabljamo oziroma nismo doma ali ko gremo spat.
 • Naprave ne uporabljajmo, če sta kabel ali vtikač poškodovana.

Naprave za gretje na tekoča goriva (parafinski grelci)

 • Naprave naj bodo narejene po ustreznem standardu, uporabljajmo pa jih po navodilu proizvajalca.
 • Uporabljajmo le predpisano gorivo.
 • Preden polnimo rezervoar, vedno izklopimo napravo in počakajmo, da se ohladi.
 • Bodimo pazljivi pri polnjenju rezervoarja, goriva ne polivajmo.
 • Gorivo hranimo v dobro zaprti posodi in dobro prezračenem prostoru, a ne v stanovanju.
 • V bližini naprave ne hranimo snovi, ki hitro zagorijo.
 • Na napravi ne sušimo perila, nanjo ne odlagajmo predmetov.
 • Napravo izklopimo, kadar je ne uporabljamo oziroma kadar nismo doma ali ko gremo spat.
 • Napravo uporabljajmo v prostoru, ki ga lahko dobro prezračimo.
 • Priporočamo, da namestite ustrezen gasilnik.
 • Priporočamo, da namestite javljalnik ogljikovega monoksida.

Ali je izdelek varen za uporabo, lahko preverite v sistemu RAPEX, kjer so objavljeni izdelki, za katere je bilo ugotovljeno, da bi pri uporabi lahko predstavljali nevarnost za potrošnike (nevarnost električnega udara, možnost nastanka požara ipd.). Informacije o izdelkih (angl.), (slov.).

Business_Icons3

Kaj storimo, če zagori, si preberite v prispevku “Kako ravnamo ob požaru na objektu”.

 
 

Vir: Uprava RS za zaščito in reševanje