Požarni načrt za sončne elektrarne

Kdo je odgovoren za izdelavo požarnega načrta, zakaj je tako pomemben in kaj bi moral vključevati.

Sončna elektrarna

 

 

 

 

 

V skladu s Pravilnikom o požarnem redu mora uporabnik ali lastnik stanovanjskih ali poslovnih objektov izdelati požarni načrt za sončno elektrarno, povezano na javno električno omrežje in en izvod predati pristojni gasilski enoti.

Sončne elektrarne so postale nepogrešljiv vir čiste in obnovljive energije v boju proti podnebnim spremembam. Medtem ko se širjenje sončnih elektrarn veselimo, moramo razumeti, da so tudi te naprave podvržene različnim tveganjem, vključno z nevarnostjo požarov. Da bi zaščitili investicije in zagotovili varnost, je ključno izdelati požarni načrt za sončno elektrarno.

Zakaj je Požarni načrt za sončno elektrarno nujen?

Sončne elektrarne sestavljajo kompleksni sistemi solarnih panelov, inverterjev, baterij ter električnih povezav. Te naprave delujejo neprekinjeno in so izpostavljene različnim vremenskim razmeram, kar lahko vključuje suše, nevihte ali celo strelne udare. V takšnih razmerah obstaja možnost požara, ki bi lahko povzročil uničujoče posledice. 

Požarni načrt za sončno elektrarno je ključen za naslednje namene:

  • Zaščita življenj in lastnine: V primeru požara so hitri ukrepi ključni. Požarni načrt ni navodilo za ukrepanje ob nesreči ali požaru; gre zgolj za načrt, ki vsebuje informacije o sončni elektrarni. Požarni načrt služi kot temelj za pripravo operativnega in taktičnega načrta gasilcev za obvladovanje požarov.
  • Zmanjšanje finančnih izgub: Sončne elektrarne predstavljajo znatno finančno naložbo. Požarni načrt pomaga zmanjšati tveganja in morebitne izgube v primeru požara.

Preventiva: Potrebno je redno vzdrževanje opreme, preverjanje električnih vezij in inštalacij in zagotavljanje, da so vse naprave v skladu s predpisi.

Požarni načrt mora:

  • vsebovati administrativne podatke,
  • izdelan mora biti v merilu, v formatu A4 ali A3,
  • vključevati mora izris tlorisa stavbe,
  • shematski pogled na stavbo s strani ali prerez objekta.

Potrebujete požarni načrt?

Če želite naročiti izdelavo požarni načrt za sončno elektrarno,  nas pokličite na tel. 01/563 50 36 ali nam pišite.