Požarni načrt za sončne elektrarne

Sončna elektrarna

 

 

 

 

V skladu s Pravilnikom o požarnem redu mora uporabnik ali lastnik izdelati požarni načrt za sončno elektrarno, povezano na javno električno omrežje in en izvod predati pristojni gasilski enoti.

Požarni načrt mora:

  • vsebovati administrativne podatke,
  • izdelan mora biti v merilu, v formatu A4 ali A3,
  • vključevati mora izris tlorisa stavbe,
  • shematski pogled na stavbo s strani ali prerez objekta.

Potrebujete požarni načrt?

Če želite naročiti izdelavo požarni načrt za sončno elektrarno,  nas pokličite na tel. 01/563 50 36 ali nam pišite.