Opravljanje kontrolnih pregledov iz požarnega varstva

Za izboljšanje ravni požarne varnosti opravljamo kontrolne preglede, ki vključujejo:

 

 • ogled prostorov naročnika in tehnološkega procesa, ki poteka v njih ter pridobivanje podatkov:
  • o značilnostih delovnega procesa,
  • o morebitni prisotnosti nevarnih snovi v njem in ostalih prisotnih tveganj z vidika požarne varnosti,
 • zbiranje podatkov:
  • o prisotnih sistemih aktivne požarne zaščite,
  • gasilnih aparatih,
  • zidnih hidrantih in
  • njihovem periodičnem preizkušanju oz. pregledovanju,
 • izdelava zapisnika o ugotovljenih požarnih tveganjih iz ogleda,
 • svetovanje stranki glede odprave ugotovljenih pomanjkljivosti z vidika varstva pred požarom.

Potrebujete kontrolne preglede iz požarnega varstva?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.