Pregled, vzdrževanje ter servis gasilnih aparatov

Le vzdrževani in pregledani gasilniki zagotavljajo njihovo pravilno delovanje, zato preverite, če so vaši gasilniki zanesljivi, kvalitetni in opremljeni po standardu SIST EN 3.

Pregledovanje in servisno vzdrževanje gasilnikov določa Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov. 

Kaj zajema pregled in servis gasilnika?

 • Pregled o brezhibnem delovanju gasilnika po navodilih proizvajalca,
 • preizkus gasilnika v skladu z veljavnimi standardi,
 • servisno vzdrževanje, ki obsega ponovno polnjenje gasilnika po uporabi in zamenjavo izrabljenih in pokvarjenih delov gasilnika ugotovljenih pri pregledu,
 • označevanje gasilnikov o brezhibnem delovanju ter vodenje evidenc.

 Na koliko časa je potrebno opraviti pregled ali servis gasilnika?

Večinoma je potrebno opraviti pregled brezhibnosti delovanja novega gasilnika po dveh letih, nadaljnje preglede pa vsako leto.  
Če gasilnik uporabimo, je takoj potrebno opraviti servisno vzdrževanje gasilnika, ki vključuje ponovno polnjenje gasilnika ter zamenjavo iztrošenih ali pokvarjenih delov gasilnika, če je tako ugotovljeno pri pregledih. 

Kam pravilno namestimo gasilnik?

Pri namestitvi gasilnika upoštevamo požarni načrt, v kolikor je le ta seveda izdelan, ali pa splošno pravilo, da je gasilnik potrebno namestiti blizu kraja, kjer lahko nastane požar, vendar ne tako, da bi ga ta lahko zajel.

Kako pravilno namestimo gasilnik?

V Pravilniku o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov je določeno:

 • Gasilnik se namesti na vidnem in dostopnem mestu, v bližini delovnih mest, tako, da je varen pred poškodbami in vremenskimi vplivi.
 • Namesti se v bližini izhodnih vrat iz prostora ali na hodnikih ob izhodu iz prostora tako, da ni oddaljen več kot 20 m od najbolj oddaljene točke prostora. Pri namestitvi gasilnika se upoštevajo tudi navodila proizvajalcev.
 • Gasilnik se namesti tako, da je glava ročnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v višini 80 do 120 cm od tal.
 • Mesto, kjer je nameščen gasilnik, mora biti označeno v skladu s standardom SIST 1013.

Katere so dolžnosti lastnika in vzdrževalca gasilnika?

 1. Lastnik mora vzdrževati gasilnik na svoje stroške pri pooblaščenem vzdrževalcu v skladu z navodili proizvajalca in tem pravilnikom.
 2. Pri vzdrževalcu lahko gasilnik vzdržuje le serviser, ki ima ustrezno znanje in potrdila v skladu s tem pravilnikom.

Ali mora biti na gasilnik nameščena oznaka po opravljenem vzdrževanju?

Da. Vzdrževalec mora po opravljenem vzdrževanju gasilnik opremiti z vidno oznako, iz katere morajo biti razvidni:

 • Naslov vzdrževalca,
 • vrsta opravljenega vzdrževanja,
 • datum opravljenega vzdrževanja,
 • datum naslednjega vzdrževanja po navodilih proizvajalca,
 • žig in podpis.

Ta vidna oznaka predstavlja potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnika.

Potrebujete storitve ali nasvet?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.