Meritve hidrantnega omrežja

Preizkus hidrantnega omrežja je sestavljen iz pregleda projektne dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja. Po opravljenem preizkusu izvajalec izda poročilo, ki vsebuje merilni in hidrantni list s preizkusnimi podatki

 

Pregled in preizkus hidrantne opreme

1. Redni tehnični nadzor hidrantnih omrežij (obstoječi hidrant)

Zavezanec mora zagotoviti redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja. Nadzor obsega vizualni pregled in merjenje statičnega tlaka na zunanjem hidrantnem omrežju. Vizualni pregled obsega:

  • pri zunanjem hidrantnem omrežju pregled stanja hidrantov, pripadajoče opreme hidrantov, ki so predvideni za direktno gašenje, njihovih oznak in preizkus delovanja,
  • pri notranjih hidrantih stanje cevi, ročnika in tesnost,
  • pri suhih hidrantih stanje cevi in ročnika.

Po pregledu je potrebno omarice notranjega hidrantnega omrežja in omarice s pripadajočo opremo za zunanje hidrante zaplombirati. Redni letni periodični pregledi se izvajajo vsakih 12 mesecev.

 

2. Potrdilo o brezhibnem delovanju sistema (novi hidrant)

Izvajalec izda potrdilo po uspešno opravljenem preizkusu, in sicer:

  • na podlagi poročila, če ni pomanjkljivosti,
  • na podlagi obvestila zavezanca, da je pomanjkljivosti odpravil, če so bile ugotovljene le nebistvene pomanjkljivosti,
  • na podlagi dodatnega poročila, ko se na ponovnem preizkusu hidrantnega omrežja ugotovi, da je zavezanec odpravil vse pomanjkljivosti.

 

3. Postopek preizkusa hidrantnega omrežja

Hidrantno omrežje preizkusi pooblaščeni izvajalec na zahtevo zavezanca najkasneje v tridesetih dneh od vložitve zahteve. Izvajalec ne more preizkušati hidrantnega omrežja, ki ga je sam projektiral, gradil ali nadzoroval gradnjo. Morebitni pregled projekta ali predhodni pregled hidrantnega omrežja med gradnjo se ne šteje za projektiranje in nadzor.

Na podlagi 2. člena Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij mora vsak lastnik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov pred pričetkom uporabe vgrajenega hidrantnega omrežja pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju za:

  • novo vgrajena hidrantna omrežja,
  • razširitev hidrantnega omrežja,
  • spremenjeni ali zamenjani del hidrantnega omrežja.

Potrebujete pregled?

Če želite naročiti pregled in preizkus hidrantne opreme, nas pokličite na tel. 01/563 50 36 ali nam pišite.