Izdelava navodil za varno delo

Navodila za varno delo so osnovnega pomena za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovnem mestu.

Navodila mora delodajalec izdelati za vse nevarne delovne operacije in procese, kjer obstaja možnost za poškodbe ali zdravstvene okvare. Navodila za varno delo smejo izdelovati samo strokovni delavci za varnost pri delu, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za to delo.

Določena navodila dobi delodajalec od proizvajalca delovne opreme, vendar je potrebno ta navodila dopolniti s specifičnostmi delovnega procesa, zlasti pa z navodili za izvajanje različnih pomožnih postopkov pri uporabi ali vzdrževanju in nastavljanju delovne opreme.

 

Navodila za varno delo je potrebno izdelati zlasti za :

  • delo z nevarnimi snovmi,
  • delo v skladiščih,
  • delo transporta v objektu ali po dvorišču firme,
  • opravljanje nevarnih delovnih procesov in postopkov,
  • izvajanje različnih pomožnih del (čiščenje, priprava na delo, preizkušanje in podobno),
  • izvajanje del, kjer delavcem preti neizogibna nevarnost,
  • delo z električnim tokom,
  • delo z delovno opremo zlasti pa nevarnimi stroji in napravami,
  • v primeru sprememb načina uporabe delovne opreme.

Zakaj potrebujemo navodila za varno delo?

Skladno s predpisi mora delodajalec zagotoviti, da so vsa navodila za varno delo v pisni obliki. Ker po izdaji Izjave o varnosti ne bodo več v uporabi dosedanji pravilniki o varstvu pri delu, sama izjava z oceno tveganja pa ne vsebuje navodil za varno delo, je pristop k izdelavi navodil za varno delo nujnost.