Požarna varnost

Zagotavljanje požarne varnosti spada med najpomembnejša varnostna vprašanja. Dobra požarna varnost in požarni red sta lahko življenjskega pomena in ju ne smemo prepustiti naključju, zato uredimo področje požarne varnosti v skladu z zahtevami zakonodaje.

Sistem varstva pred požarom ureja Zakon o varstvu pred požarom in ostali drugi podzakonski predpisi.

Vsak delodajalec je skladno z Zakonom o varstvu pred požarom obvezan upoštevati predpisane ukrepe varstva pred požarom s ciljem preprečevanja nastanka požarov in reševanja ljudi, premoženja, živali, kulturne dediščine in okolja.

Varstvo pred požarom

V okviru izvajanja varstva pred požarom ima delodajalec naslednje dolžnosti:

1. Izvajati organizacijske ukrepe varstva pred požarom, med katere spadajo:

 • Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom,
 • izdelava požarnih redov,
 • izvajanje ukrepov varstva pred požarom (izbira in namestitev gasilnih aparatov).

2. Izvajati ustrezne tehnične ukrepe varstva pred požarom, odvisno od vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite pred požarom, med katere spadajo:

 • Pregled in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite,
 • pregled / servis gasilnih aparatov,
 • pregled hidrantnega omrežja.

NAŠE STORITVE VKLJUČUJEJO:

 • Izdelavo POŽARNEGA REDA,
 • izdelavo ocene požarne ogroženosti,
 • izdelavo programa usposabljanja VPP (varstvo pred požarom),
 • izdelavo programa usposabljanja odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in evakuacije,
 • izdelavo požarnega načrta,
 • izdelavo evakuacijskega načrta,
 • izvedbo kontrolnih ogledov objekta.

Potrebujete storitve ali nasvet?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.
i

Dodatne vsebine