Požarna varnost

Zagotavljanje požarne varnosti  spada med najpomembnejša varnostna vprašanja. Dobra požarna varnost in požarni red sta lahko življenjskega pomena in ju ne smemo prepustiti naključju, zato uredimo področje požarne varnosti v skladu z zahtevami zakonodaje.

Sistem varstva pred požarom ureja Zakon o varstvu pred požarom in ostali drugi podzakonski predpisi.

 

Normativno je urejeno področje:

  • požarnih redov,
  • odgovornih oseb za varstvo pred požarom,
  • vzdrževanje gasilnih aparatov in vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

Upravne naloge znotraj Ministrstva za obrambo, ki je pristojno za varstvo pred požarom, opravlja Uprava RS za zaščito in reševanje, nadzor nad izvajanjem prepisov pa Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami .

 

Naše storitve vključujejo:

IZPIT IZ VARSTVA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA

Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje za varno opravljanje dela.

POŽARNI RED S POŽARNIMI IN EVAKUACIJSKIMI NAČRTI

Za vse poslovne in ind. objekte je potrebno izdelati požarni red.

KONTROLNI PREGLEDI IZ POŽARNEGA VARSTVA

Delodajalec mora zagotoviti periodične preglede delovne opreme.

IZPIT ZA EVAKUACIJO IN GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV

Za operaterje v varnostno nadzornih centrih in varnostnike.

IZDELAVA OCENE POŽARNE VARNOSTI

Za lastnike in uporabnike poslovnih in industrijskih objektov.

MERITVE ELEKTROINSTALACIJ IN STRELOVODNIH NAPRAV

Meritve električnih inštalacij in strelovodnih naprav.

Potrebujete storitve ali nasvet?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.