ŽE IMATE IZBRANEGA STROKOVNEGA DELAVCA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU?

Na podlagi 28. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011) in 36. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 71/1993 in 3/2007), mora delodajalec za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu in izvajanje ukrepov varstva pred požarom določiti enega ali več strokovnih delavcev. Opravljanje omenjenih nalog lahko delodajalec zagotovi z zunanjimi strokovnimi delavci ali zunanjimi strokovnimi službami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

Tveganja za varnost in zdravje pri delu

Izvajanje delovnega procesa predstavlja stalno pojavljanje tveganj, ki lahko v večji ali manjši meri vplivajo na varnost in zdravje delavcev, ki delo opravljajo, pa tudi drugih oseb, ki so tako ali drugače prisotne v delovnem procesu delodajalca. Delodajalec mora tako zagotavljati varnost in zdravje pri izvajanju delovnega procesa. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih prisotnih oseb. Delodajalec mora pri načrtovanju delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, uporabe delovne in osebne varovalne opreme in uporabe nevarnih kemičnih snovi zagotoviti, da so upoštevani vsi vplivi na varno in zdravo delo ter da so okolje, postopki, prostori, oprema in snovi primerni in v skladu z namenom uporabe. Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

https://www.gov.si/teme/tveganja-za-varnost-in-zdravje-pri-delu/

Pokličite nas, še predno inšpektor obišče vas!

Potrebujete storitve ali nasvet?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.

Število pri nas opravljenih usposabljanj v letu 2022

Število opravljenih servisov gasilnikov v letu 2022

Število izdelanih požarnih redov v letu 2022

Število naročnikov, ki so nam zaupali v letu 2022

Varstvo pri delu

Izognite se tveganju na delovnem mestu.

Zagotavljanje požarne varnosti

spada med najpomembnejša varnostna vprašanja.

Servis gasilnikov

Imate opravljen pregled brezhibnosti delovanja ročnih in prevoznih gasilnih aparatov?

d