ŽE IMATE IZBRANEGA STROKOVNEGA DELAVCA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU?

Na podlagi 28. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011) in 36. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 71/1993 in 3/2007), mora delodajalec za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu in izvajanje ukrepov varstva pred požarom določiti enega ali več strokovnih delavcev. Opravljanje omenjenih nalog lahko delodajalec zagotovi z zunanjimi strokovnimi delavci ali zunanjimi strokovnimi službami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

Pokličite nas, predno inšpektor obišče vas!

Potrebujete storitve ali nasvet?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.

Število pri nas opravljenih izpitov v letu 2018

Število opravljenih servisov gasilnikov v letu 2018

Število izdelanih požarnih redov v letu 2018

Število naročnikov, ki so nam zaupali v letu 2018

Varstvo pri delu

Izognite se tveganju na delovnem mestu.

Zagotavljanje požarne varnosti

spada med najpomembnejša varnostna vprašanja.

Servis gasilnikov

Imate opravljen pregled brezhibnosti delovanja ročnih in prevoznih gasilnih aparatov?

d