Program teoretičnega izobraževanja in usposabljanja

Podlaga

Zakonska osnova teoretičnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih je zahteva Zakona o varnosti in zdravju pri delu-ZVZD-1.

Zakonsko opredeljena izobraževanja in usposabljanja VZD in PV

Program teoretičnega izobraževanja za področje varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva je obvezen za vse zaposlene, študente, praktikante in pogodbene delavce. V teoretičnem izobraževanju s področja varstva pri delu in požarnega varstva ločimo:

 • varnost in zdravje ter požarno varstvo za novo zaposlene,
 • varnost in zdravje ter požarno varstvo ob premestitvah, novih tehnologijah, snoveh itd.,
 • varnost in zdravje ter požarno varstvo periodično izobraževanje na 2 leti.

Nosilci izobraževanj in usposabljanj za novo zaposlene, za premestitve, nove tehnologije in periodična izobraževanja so strokovni delavci VZD v podjetju Agil d.o.o.

Odgovornosti

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev in izobraževanje iz področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva zase in za vse svoje zaposlene.

Vsebina programa

V nadaljnjem so podana poglavja, ki so obvezna pri teoretičnem usposabljanju.

 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • navedba glavnih obstoječih zakonov in pravilnikov v RS:
  • zakon,
  • pravilniki, odredbe.
 • navedba aktov, ki urejajo področje varnosti in zdravja pri delu:
  • izjava o varnosti,
  • ocenjevanje tveganj,
  • obveznosti delodajalca,
  • pravice in dolžnosti delavca,
  • nadzor in kazni.
  Zdravstveni pregledi delavcev
  • vrste, obsegi preventivnih zdravstvenih pregledov,
  • poklicna bolezen, bolezen v zvezi z delom.
  Električni tok
  • poškodbe, napetosti.
  Zakon o varstvu pred požarom
  • cilj,
  • dolžnosti delodajalca,
  • požarni red,
  • nadzor in kazni.
  Gorenje
  • definicija,
  • oblike,
  • gasilniki, vrste.
  Slikovni zaslon
  • zahteve, način dela,
  • obveznosti delodajalca.

  Preverjanje znanja, usposobljenosti

  Zaposleni opravijo test, ki se lahko opravi:

  • med izvajanjem predavanj, skupno z utemeljitvijo posameznih odgovorov,
  • po izvedbi predavanj.

  Test vsebuje vsaj eno vprašanje, navedeno v posamezni točki vsebine programa ter dodatna vprašanja, specifična za ciljno skupino. Strokovni delavec VZD sestavi, pregleda in oceni test.

Kako do izpita?

Tečaj se izvaja po programu izobraževanja za vašo dejavnost v prostorih vašega ali našega podjetja. Po zaključenem tečaju se piše test za preizkus znanja kandidatov. Možnosti za termin so od ponedeljka do petka med 7:00 in 15:00 uro, razen med prazniki. Za prijavo nas pokličite na 01/563 50 36 ali pišite na [email protected].

Kdo potrebuje izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti?

Vsi redno in pogodbeno zaposleni delavci ali študentje.