Podjetje Agil d.o.o.

AgilPodjetje Agil d.o.o. je rastoče in uspešno podjetje z vizijo, tradicijo in bogatimi izkušnjami na področju varstva pri delu in požarnega varstvaLeta 1980 se je podjetje uveljavilo na področju prodaje in servisa gasilnikov, dvajset let kasneje pa je svoje storitve nadgradilo pri zagotavljanju varnih in zdravih pogojev delovanja podjetij. Tako že 35 let skrbimo za potrebe in zahteve naročnikov, ki jih prinaša sodobno delovno okolje.  V tem času smo pridobili neprecenljive izkušnje in reference, saj nas vodi skrb za zdravje ljudi, njihovo varnost in zagotavljanje čim višje ravni kakovosti življenja na splošno. Naša osnovna prednost je stalno izpopolnjevanje znanj in izkušenj, ki nam omogočajo, da lahko naročnikom ponudimo kvalitetne storitve in izdelke, prilagojene njihovim željam in potrebam. S teoretičnimi in praktičnimi strokovnimi znanji, projektnimi izkušnjami, kompetentnostjo ter uporabo sodobnih pristopov in orodij želimo našim naročnikom omogočiti varno in prijazno delovno okolje, izboljšati kakovost delovnega okolja, zagotoviti vsa potrebne zakonske obveznosti na področju varnosti pri delu in prispevati k razvoju varovanja zdravja.

Na podlagi zaupanja in dolgoročnega sodelovanja z našimi naročniki sta  vizija in poslanstvo podjetja enostavna: Želimo postati trden člen na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.

 

Storitve

Naročnikom ponujamo celovite rešitve z opravljanjem strokovnih nalog na področjih:

VARNOSTI PRI DELU

 

 • usposabljanje in opravljanje izpita iz varstva pri delu, varnega dela s kemikalijami in motorno žago ter voznika viličarjev in težke gradbene mehanizacije,
 • opravljamo preglede in preizkuse delovne opreme ter meritve mikroklime na delovnem mestu,
 • koordiniramo varno in zdravo delo,
 • izdelamo izjave in revizijo izjave o varnosti z oceno tveganja, navodila za varno delo, poročila za prijavo poškodbe pri delu in varnostne načrte za gradbišča.

GASILNE OPREME

 

 • prodajamo in vzdržujemo ročne in prevozne gasilne aparate.

POŽARNE VARNOSTI

 

 • usposabljanje in opravljanje izpita za požarno varnost,
 • usposabljanje odgovornih oseb in opravljanje izpita za evakuacijo in gašenje začetnih požarov,
 • izdelamo ocene požarne varnosti (ogroženosti),
 • izdelamo požarni red s požarnimi in evakuacijskimi načrti ter izvlečke požarnega reda,
 • opravljamo kontrolne preglede iz požarnega varstva in meritve elektroinstalacij in strelovodnih naprav.

HIDRANTNIH OMREŽIJ

 

 • preizkušamo hidrantna omrežja in izdajamo potrdila o njihovem brezhibnem delovanju.

Konkurenčne prednosti

Naročnikom zagotavljamo kratek odzivni čas in fleksibilnost, saj nam znanje in izkušnje pomagajo pri iskanju najustreznejših kakovostnih rešitvah po konkurenčnih cenah, ki so prilagojene posebnostim vsakega naročnika.

Potrebujete storitve ali nasvet?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.