Usposabljanja

Vsak delodajalec mora poskrbeti za usposabljanje svojih delavcev za varno opravljanje dela s posebnostmi glede na oblike in vrste nevarnosti.

Določi se obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše.

Usposabljanja

VARSTVO PRI DELU

Usposabljanje in izpit iz področja varstva in zdravja pri delu je obvezno za vse delodajalce, ne glede na velikost, število zaposlenih, dejavnost in obliko.

VARSTVO PRED POŽAROM

Po določilih Zakona o varstvu pred požarom morajo biti vsi zaposleni usposobljeni za varstvo pred požarom, za kar je zadolžen delodajalec.

ODGOVORNE OSEBE ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN EVAKUACIJE

Usposabljanje oseb, ki imajo poseben pomen v organizaciji varstva pred požarom v povezavi z izvajanjem evakuacije.

VARNO DELO Z DELO Z VILIČARJI, MOSTNIMI DVIGALI (HIAB), TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO

Zakon o varnosti in zdravju pri delu zahteva pridobitev ustrezne usposobljenosti za varno upravljanje z viličarji in drugo delovno opremo.

Kako do izpita?

Če se želite prijaviti za usposabljanje in opravljanje izpita, nas pokličite na 01/563 50 36 ali nam pišite na [email protected].

Po prejetju prijave vas bomo kontaktirali in se dogovorili o poteku izvajanja usposabljanja.

Zakaj je dobro opraviti izpit za varno upravljanje z viličarji?