Meritve elektroinstalacij in strelovodnih naprav

Električne inštalacije in zaščita pred nevarnostjo električnega toka porabnikov:

 • pred pričetkom uporabe novih električnih inštalacij ali priključitvi strojev in naprav,
 • po spremembi inštalacij,
 • po večjem vzdrževanju (remontu),
 • po premestitvi strojev in električnih inštalacij,
 • periodično ob periodičnih pregledih delovne opreme,
 • periodično v določenih rokih glede na vrsto in namen inštalacij.

Pregled elektro inštalacij je v rokih, ki niso daljši od 2 oz. 8 let.

 

Strelovodi:

 • po namestitvi novih strelovodnih inštalacij in ozemljil,
 • po udaru strele,
 • po predelavi ali popravilu,
 • periodično: električne inštalacije in zaščita pred nevarnostjo električnega toka porabnikov.
Vsako leto pri objektih z razstrelivom, medtem ko je treba stanje zemljevodov in ozemljil natančno pregledati vsakih pet let
pri objektih, v katerih je nevarnost eksplozije
Vsaki dve leti objekti, kjer je nevarnost požara pri žičnicah in objektih, pri katerih je ozemljitev strelovodne napeljave zvezana z varnostno ozemljitvijo elektroenergetskih naprav
Vsaka tri leta ogroženi objekti kot: tovarniški dimniki, velike cerkve, opazovalni stolpi
objekti, v katerih lahko pride ob udaru strele do preplaha, kot so: gledališča, kinodvorane, športne dvorane, cirkusi, bolnišnice, šole, kasarne, železniške postaje, veleblagovnice itd.
pri objektih, ki so ogroženi zaradi korozije strelovodnih vodnikov in ozemljil, kot so: kemične tovarne, rudniki in podobno
Vsake dve do štiri leta pri vseh drugih objektih

 

Periodične električne meritve na strojih:

 • občasna – periodična kontrola električnih parametrov strojev in naprav,
 • kontrola električnih parametrov strojev po večjih remontih,
 • kontrola električnih parametrov ob sumu slabe izolacije.

Še nimate izdelanih meritev?

Če želite naročiti meritve elektroinstalacij in strelovodnih naprav, nas pokličite na tel. 01/563 50 36 ali nam pišite.