Omarica za prvo pomoč

Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu  določa osnovne zahteve prve pomoči na delovnih mestih.
Cilji prve pomoči so ohraniti življenje poškodovanim, nenadno obolelim ali akutno zastrupljenim delavcem, preprečiti poslabšanje zdravstvenega stanja in poskrbeti za strokovno medicinsko pomoč.

Omarica za prvo pomoč mora imeti na zunanji strani znak rdečega križa, na njej pa morajo biti napisani:

  • telefonska številka Centra za obveščanje,
  • naslov in telefonska številka pooblaščenega zdravnika,
  • naslov in telefonska številka najbližjega zdravstvenega doma,
  • ime in delovno mesto pooblaščenega delavca, usposobljenega za izvajanje prve pomoči.

Nekaj poglavitnih novosti na področju prve pomoči na delovnih mestih:

  • Na vsakih 50 zaposlenih delavcev oziroma na vsako delovno enoto mora biti na razpolago vsaj ena omarica za prvo pomoč.
  • V vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni mora biti prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči.
  • Skladno z oceno tveganja in glede na tveganja (opravila, delovna mesta), kjer je večja nevarnost za nastanek nezgod pri delu, je potrebno zagotoviti, da je v delovnem procesu na vsakih 20 delavcev prisoten en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči.
  • Vsak delavec mora biti seznanjen, kateri delavci so usposobljeni za izvajanje ukrepov prve pomoči.
  • Omarica prve pomoči mora biti opremljena z ročajem za nošenje ter možnostjo za pritrditev na steno.

Potrebujete omarico za prvo pomoč?

Omarica za prvo pomoč (prenosni kovček) je kovinska. Material je vzdržljiv, temperaturno odporen, enostaven za čiščenje in ima proti prašno zaščito.