Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

Odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so osebe, ki imajo poseben pomen v organizaciji varstva pred požarom v povezavi z izvajanjem evakuacije. To je s strani odgovorne osebe izbrana oseba oz. zaposleni delavec, ki na ravni podjetja, oddelka, nadstropja, večstanovanjskega objekta skrbi za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Ta oseba se dnevno večkrat giblje po objektu in pregleda sredstva in naprave za začetno gašenje požarov (npr. nameščenost gasilnikov, dostopnost opreme, poškodbe na opremi…) in elemente evakuacijskih poti (prehodnost, urejenost…).

Naloge te osebe:

  • razumeti in poznati nastanek in razvoj pričakovanih požarov v delu objekta, za katerega je oseba odgovorna,
  • svetovati zaposlenim, kako delati varno in tako preprečevati nastanek požarov,
  • poznati delovanje in način uporabe naprav za začetno gašenje požarov (gasilniki, notranji hidranti, požarne odeje ipd.),
  • poznati evakuacijske poti, skrbeti za prehodnost le teh in o tem obveščati in opozarjati odgovorno osebo, pooblaščeno osebo in zaposlene,
  • usmerjati zaposlene ob vaji evakuacije in dejanski evakuaciji na evakuacijske poti,
  • voditi evidenco o osebah, ki so v času evakuacije ostale v objektu,
  • druge naloge glede na vrsto in namembnost objekta.

Kako do izpita?

Tečaj se izvaja po programu izobraževanja za vašo dejavnost v prostorih vašega podjetja. Po zaključenem tečaju se piše test za preizkus znanja kandidatov.

Če se želite prijaviti za usposabljanje in opravljanje izpita za evakuacijo in gašenje začetnih požarov, nas pokličite na tel. 01/563 50 36 ali pišite na [email protected]. Po prejetju prijave vas bomo kontaktirali in se dogovorili o poteku izvajanja usposabljanja.

Potrebujete izpit za evakuacijo in gašenje začetnih požarov?