Koristne informacije za varno delo

Delodajalec mora nameniti posebno pozornost za varno delo pri:

  • opremljanju in načrtovanju delovnega mesta,
  • naravi, stopnji in trajanju izpostavljenosti fizikalnim, biološkim in kemičnim škodljivostim, psihološkim ter drugim obremenitvam,
  • obliki, vrsti in uporabi delovne opreme, strojev, aparatov in naprav ter načinu, s katerim z njimi rokujejo,
  • načrtovanju delovnih procesov in operacij ter organizaciji dela,
  • stopnji izobraževanja, usposabljanja in inštrukcij pri mladih osebah.

Delodajalec je odgovoren za varno delo, delavec pa mora upoštevati njegova navodila. Izjava o varnosti temelji na ugotovitvi možnih vrst nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu in v delovnem okolju ter oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdelalo spletne aplikacije, ki vsebujejo osnovne in praktične informacije ter ukrepe za varno delo:

Pravice in dolžnosti delodajalca in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu so določeni z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 ter veljavnimi tehnično-varnostnimi predpisi (44 pravilnikov različnih področij dela).