Opravljanje izpitov

IZPIT IZ VARSTVA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA

Za redno in pogodbeno zaposlene delavce ali študente zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu -ZVZD-1 in Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom preizkus znanja s področja varstva pri delu in požarnega varstva.

Program teoretičnega zakonsko opredeljenega izobraževanja in usposabljanja iz varstva pri delu in požarnega varstva najdete tukaj.

IZPIT ZA VARNO DELO S KEMIKALIJAMI

Usposabljanje je namenjeno vsem tistim, ki se pri svojem delu srečujejo z nevarnimi kemikalijami in potrebujejo osnovna znanja s tega področja ter praktične primere, napotke in dobre prakse.

Udeleženci usposabljanja si bodo na podlagi novo pridobljenih znanj zagotovili varnejše delo.

IZPIT ZA VOZNIKA VILIČARJEV IN TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE

Zakon o varnosti in zdravju pri delu zahteva pridobitev ustrezne usposobljenosti za varno upravljanje z viličarji, težke gradbene mehanizacije ali dvižnih ploščadi, kar mora biti določeno s sprejeto Izjavo o varnosti v podjetju.

Poglejte program usposabljanja za voznika viličarjev in strojnika težke gradbene mehanizacije- TGM.

IZPIT ZA VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO

Podiranje drevja in izdelava gozdnih sortimentov, spravilo, nakladanje, razkladanje in prevoz gozdnih sortimentov se štejejo za dela z večjo nevarnostjo za poškodbe in zdravstvene okvare. Ta dela lahko opravlja le delavec, ki je za taka dela strokovno usposobljen, zdravstveno sposoben, ima potrebne izkušnje in je poučen o varnem opravljanju takega dela.

Kako do izpita?

Če se želite prijaviti za usposabljanje in opravljanje izpita, nas pokličite na 01/563 50 36 ali nam pišite na [email protected].

Po prejetju prijave vas bomo kontaktirali in se dogovorili o poteku izvajanja usposabljanja.

Zakaj je dobro opraviti izpit za varno upravljanje z viličarji?