Meritve mikroklime in osvetljenosti na delovnem mestu

 

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu-ZVZD-1 mora delodajalec zagotavljati varnost in zdravje pri delu tudi tako, da zagotavlja obdobne preiskave delovnega okolja.

 

Preiskave delovnega okolja vsebujejo meritve :

Meritve mikroklime (hitrost gibanja zraka, relativna vlažnost in temperatura)

Osnovni namen opravljanja preiskav toplotnih razmer v delovnem okolju je, da se ugotovi prilagojenost toplotnih razmer opravilom delavcev ali ogroženost delavcev zaradi ekstremnih toplotnih razmer. Na podlagi rezultatov meritev se lahko razmere v delovnih prostorih in na delovnih mestih s sanacijskim programom uredijo tako, da se z izvedbo potrebnih varnostnih ukrepov dosežejo udobne delovne razmere, v katerih se bo delavec počutil prijetno.

 

Osvetljenosti (meritve osvetljenosti delovnega mesta)

Delodajalec mora zagotoviti, da so delovni prostori podnevi praviloma osvetljeni z naravno svetlobo. Razpored, velikost, število in kakovost površin za osvetljevanje z naravno svetlobo morajo zagotoviti osvetljenost delovnih mest v skladu s standardi, delavcem pa vidni stik z okoljem.