Meritve mikroklime (osvetljenost, toplotno okolje) na delovnem mestu

Na podlagi 29. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu-ZVZD-1 mora delodajalec zagotavljati varnost in zdravje pri delu zlasti tako, da zagotavlja obdobne preiskave delovnega okolja.

 

Izvajanje preiskav delovnega okolja je priporočljivo vsake tri leta.

 

 

Toplotno okolje

Osnovni namen opravljanja preiskav toplotnih razmer v delovnem okolju je, da se ugotovi prilagojenost toplotnih razmer opravilom delavcev ali ogroženost delavcev zaradi ekstremnih toplotnih razmer. Na podlagi rezultatov meritev se lahko razmere v delovnih prostorih in na delovnih mestih s sanacijskim programom uredijo tako, da se z izvedbo potrebnih varnostnih ukrepov dosežejo udobne delovne razmere, v katerih se bo delavec počutil prijetno.

Osvetljenost

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih v 29. členu določa, da mora delodajalec zagotoviti, da so delovni prostori podnevi praviloma osvetljeni z naravno svetlobo. Razpored, velikost, število in kakovost površin za osvetljevanje z naravno svetlobo morajo zagotoviti osvetljenost delovnih mest v skladu s standardi, delavcem pa vidni stik z okoljem.

Potrebujete storitve ali nasvet?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.