Opravljanje pregledov in preizkusov delovne opreme

Delodajalec mora zagotoviti:

  • periodične preiskave delovnega okolja (delovni prostori) in
  • periodične preglede in preizkuse delovne opreme (strojev).

 

Rok obdobnih pregledov in preiskav ne sme biti daljši od 3 (treh) let.

Delodajalec na osnovi ocene tveganja podrobneje opredeli rok in obseg pregleda delovne opreme in preiskav delovnega okolja.

Opravljanje teh nalog sme zaupati le osebam oziroma pooblaščenim organizacijam s pridobljenim dovoljenjem za takšno delo.

Potrebujete storitve ali nasvet?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.