POŽAR V OBJEKTU

fire-438954V bivalnih prostorih preživimo največ časa in možnosti, da bi zaradi neprevidnosti, malomarnosti ali nestrokovnega ravnanja povzročili požar, na nas prežijo na vsakem koraku.

V zadnjih letih število požarov v objektih nenehno narašča.

Največ jih nastane zaradi malomarnosti, še zlasti pa zaradi:

 

 • neprevidnega kajenja in odmetavanja cigaretnih ogorkov,
 • vžigov vnetljivih tekočin, plinov in hlapov,
 • kuhanja in neprevidnega dela z odprtim ognjem,
 • otroške igre z ognjem,
 • okvar in nepravilnega delovanja električnih in grelnih naprav,
 • samovžiga saj v dimnikih,
 • strele ipd.

Kako ravnamo, da ne bi prišlo do požara v objektu ali stanovanjskem prostoru?
pozar-na-objektu1

 • Poskrbimo za urejenost bivalnih prostorov, predvsem stopnišč, kleti in podstrešij.
 • Redno in skrbno čistimo kamine, odprta kurišča, peči centralnih kurjav in dimnike.
 • Poškodovane kable in vtičnice zamenjajmo z novimi.
 • Vzdrževanje in popravila električnih in plinskih napeljav prepustimo usposobljenim strokovnjakom.
 • Plinske naprave in jeklenke primerno skladiščimo, nikoli v prostorih pod nivojem zemlje, v spalnicah ali na mestih, kjer temperatura lahko preseže 40oC.
 • Požarno in eksplozijsko nevarne snovi kot so lepila, čistila, razredčila, laki ipd. hranimo na varnih krajih, daleč od vira toplote in nedostopne otrokom.
 • Sveč, petrolejk in raznih naprav, ki oddajajo toploto kot so likalniki, peči, kaloriferji ipd. nikoli ne puščamo prižganih brez nadzora. Nikoli jih ne postavljamo v bližino gorljivih snovi, npr. lesenih oblog, pregrinjal, zaves ipd.
 • Pri kuhanju prižganega štedilnika nikoli ne puščajmo brez nadzora, saj se pregreta maščoba lahko vžge.
 • Javljalniki požara nas lahko pravočasno opozorijo na nevarnost.
 • Priporočljivo je, če imamo gasilnik s pomočjo katerega lahko tudi sami pogasimo manjši začetni požar

pozar-na-objektu2

 

Kaj storimo, ko v objektu zagori

pozar-na-objektu3

 •  Ostanemo mirni.
 • Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi (voda, odeja, pokrovka ipd.) ali z gasilnikom.
 • Pregrete maščobe in električnih naprav nikoli ne gasimo z vodo. Ogenj zadušimo s pokrovko ter izklopimo plin ali elektriko.
 • Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno.
 • O požaru takoj obvestimo Center za obveščanje oziroma gasilce na številko 112 in povemo:
  1. kdo kliče,
  2. kje gori,
  3. kaj gori,
  4. kakšen je obseg požara,
  5.  ali so ogroženi ljudje in živali.
 • Pričakamo gasilce in jih usmerimo h kraju požara.
 • Gasilcem vedno povemo resnične podatke o shranjenih vnetljivih in drugih nevarnih snoveh ter drugih značilnostih stavbe.
 • Iz visokih stavb se nikoli ne umikamo po zadimljenem stopnišču ali z dvigalom.
 • Če je evakuacijska pot blokirana ostanemo v prostoru in skušamo preprečiti dotok dima. Če v prostor kjer gori dovajamo kisik, se bo požar še bolj razplamtel.
 • Če je v prostoru veliko dima, si usta in nos pokrijemo z vlažnim robčkom ali krpo. Zadržujemo se pri tleh, saj je zrak tam čistejši.

 

ogenj ikonaCilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje življenja in zdravja zaposlenih in obiskovalcev ter premoženja uporabnika objekta pred požarom. Za vse objekte je potrebno na osnovi Zakona o varstvu pred požarom – ZVPoz izdelati požarni red z vsebino, ki jo določa Pravilnik o požarnem redu.

Več o vsebini požarnega reda in namenu, najdete na strani požarni red.

 

Vir: Uprava RS za zaščito in reševanje