E-izobraževanje

E-izobraževanje

E-izobraževanje oziroma e-učenje predstavlja izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje s pomočjo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), ki prinašajo učitelju in slušatelju pomembne spremembe v metodologiji in metodiki poučevanja in učenja. Mnogi...
Izpit za viličarja

Izpit za viličarja

Viličar mora biti ustrezno opremljen in poti, po katerih vozi, morajo biti čim bolj gladke, ravne in brez jam. S tem omilimo tresljaje, ki nastanejo zaradi delovanja motorja, obenem pa zmanjšamo možnost, da bi prišlo pri vozniku do okvar na hrbtenici ter do povešenja...
Izpit za motorno žago

Izpit za motorno žago

Prvo bencinsko verižno motorno žago, ki so jo masovno proizvajali, je izdelal Emil Lerp, ustanovitelj podjetja Dolmar, leta 1927. Žaga je bila težka in okorna. Upravljati sta jo morala dva človeka. Dve leti kasneje je na trg dalo svojo prvo bencinsko verižno motorno...