Vzroki za nastanek požara na električni napeljavi ter gospodinjskih in drugih električnih napravah so lahko:

 • stara in nepravilna napeljava,
 • slabo vzdrževanje napeljave in naprav,
 • nepravilna in nepazljiva uporaba naprav,
 • preobremenjena napeljava in vtičnice,
 • drugo.

 

Oglejte si letak Elektrika in varnost v našem domu.

Nasveti, ki vam lahko pomagajo preprečiti požar na gospodinjskih in drugih električnih napravah

 1. Pregledovanje, vzdrževanje in popravila električnih napeljav naj opravijo strokovno usposobljene osebe.
 2. V električne omarice vstavite le nove varovalke ustrezne nazivne moči.
 3. Upoštevajte navodila proizvajalcev, naprave naj bodo narejene po ustreznih standardih.
 4. Ali je izdelek varen za uporabo, lahko preverite v sistemu RAPEX, kjer so objavljeni izdelki, za katere je bilo ugotovljeno, da bi pri uporabi lahko predstavljali nevarnost za potrošnike (nevarnost električnega udara, možnost nastanka požara ipd.).
 5. Preverite, ali omrežna napetost naprave ustreza omrežni napetosti električnega omrežja.
 6. Redno pregledujte električne kable, podaljške, vtičnice, vtikače, stikala. Ne uporabljajte jih, če so poškodovani. Elektrikar naj jih zamenja z novimi.
 7. Razdalja med vtičnico in napravo naj bo čim krajša, električnega kabla ne podaljšujte.
 8. Na električne kable ne postavljajte pohištva ali drugih težkih predmetov. Kabli naj ne potekajo pod preprogami, saj se pregrejejo, lahko pa se zaradi hoje tudi poškodujejo. Pazite, da kablov ne priprete z vrati.
 9. Zaradi preobremenjenosti električnih razdelilnikov in vtičnic lahko pride do pregrevanja, do kratkega stika in tudi do požara.
 10. Naprav ne uporabljajte, izklopite jih iz električnega omrežja in jih zamenjajte z novimi, če:
 • se pregrevajo,
 • ob njihovi uporabi zaznate vonj po zažganem,
 • se iz njih iskri,
 • so vtičnice in stikala topli,
 • drugo.
 1. Če žarnica ali sijalka utripa, jo zamenjajte. Zamenjajte jo le pri ugasnjenem svetilu. Uporabite le ustrezno močne žarnice oziroma sijalke.
 2. Naprav, ki oddajajo toploto (grelnih naprav, likalnikov, opekačev, štedilnikov itn.) ne postavljajte v bližino izdelkov iz snovi, ki hitro zagorijo (zavese, papir, pregrinjala, lesene obloge itn.).
 3. Grelnih naprav, svetil in drugih električnih naprav ne pokrivajte s krpami, prti, papirjem ali drugimi predmeti. Na njih ne sušite perila.
 4. Kadar električnih naprav ne uporabljate, jih izklopite.
 5. Pred spanjem ali preden zapustite dom preverite, če ste izklopili vse naprave. Še posebno pozorni bodite na naprave, ki oddajajo toploto (štedilnik, opekač, likalnik, grelne naprave itn.).
 6. Če ste odsotni dalj časa, izklopite naprave tudi iz električnega omrežja (ne puščajte jih v stanju pripravljenosti).
 7. Če se bliska ali grmi, naprave izklopite iz električnega omrežja.
 8. Poskrbite za varnost otrok in hišnih ljubljenčkov. Preprečite njihovo igro z električnimi kabli, vtičnicami in električnimi napravami. Vtičnice naj imajo varnostne zatiče, ki otrokom preprečijo, da bi vanje vstavljali prste ali ostre predmete. Preprečite, da bi živali žvečile kable.

 

Business_Icons5POMEMBNO!

Požara na električni napravi nikoli ne gasite z vodo. Če je mogoče, ob požaru najprej izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko. 

elektrika

Začetni požar lahko pogasite tako, da napravo pokrijete z odejo iz ustrezne snovi ali uporabite ustrezen gasilnik (priporočljivo gasilno sredstvo je CO2).

 

Če ugotovite, da sami ne morete pogasiti požara, pokličite telefonsko številko 112 in povejte:

 • kdo kliče,
 • kaj se je zgodilo,
 • kje se je zgodilo,
 • kdaj se je zgodilo,
 • koliko je ponesrečencev,
 • kakšne so poškodbe,
 • kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
 • kakšna pomoč je potrebna.

 

Vir: Uprava RS za zaščito in reševanje