Gorenje in gašenje

Uporaba gasilnika v gospodinjstvu1Gorenje je kemijska reakcija, za katero so potrebni gorljiva snov, kisik in toplota. Vsi trije elementi sestavljajo trikotnik gorenja: toplota, kisik in gorljiva snov.

Gorenje je lahko kontrolirano ali nekontrolirano. Nekontrolirano gorenje je požar, ki ga lahko pogasimo s hlajenjem, dušenjem (odvzemanjem kisika) ali odvzemanjem gorljive snovi.

 

Za začetno gašenje požara lahko uporabite naprave in priročna gasilna sredstva, kamor spadajo gasilnik, kuhinjska pokrovka, požarna odeja, vedro z vodo, cev za zalivanje, pesek, zemlja in podobno. Z njimi lahko sami pogasite začetni požar in tako preprečite, da bi se požar razširil ter ogrozil življenja in povzročil škodo. Obstajajo tudi vgrajeni gasilni sistemi, ki delujejo samodejno in tudi v odsotnosti uporabnika pogasijo ali vsaj nadzirajo požar.
V preglednici je prikazano, katera gasilna sredstva so primerna za posamezne razrede požarov:

razredi pozarov

 

Za pravilno in učinkovito gašenje začetnih požarov je treba vedeti, kaj gori in s katero napravo (npr. gasilnikom), sredstvom (npr. požarno odejo, pokrovko) in gasilnim sredstvom (npr. vodo, prahom) lahko najučinkoviteje in varno pogasite požar. Glede na vrsto gorljive snovi ločimo različne razrede požarov, ki so označeni s črkami A, B, C, D in F.

 
Business_Icon11Za uporabo v kuhinjah v zasebnih gospodinjstvih in gastronomiji  je primeren gasilni aparat na peno 2xABF. Zasnovan je za zaščito prostorov, ki so ogroženi z ognjem jedilnih olj in maščob in lahko pogasi električne naprave pod napetostjo do 1000 V.

 

Uporaba gasilnika v gospodinjstvu10
Osnovne značilnosti gasilnika na peno 2xABF:

  • Enostavna in ergonomična uporaba.
  • Zelo učinkovit pri gašenju z jedilnimi olji in maščobami.
  • Konstrukcija ventila omogoča začasno prekinitev gašenja.
  • Možnost večkratnega polnjenja.
  • Cilinder gasilnega aparata je prekrit s poliestrsko barvo, odporno na UV sevanje.
  • Notranjost aparata je zaščitena z antikorozivnim slojem.

 

 

Izbira, namestitev in vzdrževanje gasilnikov

Gasilniki so polnjeni z različnimi gasilnimi sredstvi in so različno učinkoviti. Vrsto gasilnika izberite glede na pričakovani razred požara. Pri izbiri primernih gasilnikov za gospodinjstvo upoštevajte preglednico oziroma se pred nakupom posvetujte z gasilci ali prodajalci. V gospodinjstvih največkrat priporočamo gasilnike na vodo, peno ali ABC-prah.

Gasilnike namestite na vidna in lahko dostopna mesta. V gospodinjstvu je priporočljivo namestiti gasilnike v kurilnico, kuhinjo, garažo, delovni prostor, na podstrešje in v druge prostore, v katerih bi lahko prišlo do požara.

Gasilnike je treba vzdrževati v predpisanih rokih skladno z navodili proizvajalca. Vzdrževanje in ponovno polnjenje lahko opravljajo le pooblaščene osebe.

 

Gašenje z gasilnikom

Upoštevajte navodila proizvajalcev, ki so na gasilniku. Preberite jih. Če imate možnost, se udeležite prikaza gašenja z gasilniki in poskusite tudi sami rokovati z njimi. S tako pridobljenimi izkušnjami boste ob požaru znali hitro in pravilno uporabljati gasilnik.
Uporaba gasilnika v gospodinjstvu3Vedno gasite tako, da se je mogoče umakniti.

 

 

 

Uporaba gasilnika v gospodinjstvu4

Vedno gasite v smeri vetra.

 

 

 

Uporaba gasilnika v gospodinjstvu5

Gasiti začnite na sprednjem robu požara in vsaj tri korake od požara.

 

 

 

 

Uporaba gasilnika v gospodinjstvu6

Gašenje je učinkovitejše, če gasi več oseb hkrati.

 

 

 

Uporaba gasilnika v gospodinjstvu7

Iztekajočo vnetljivo tekočino začnite gasiti na mestu, kjer izteka.

 

 

 

 

Uporaba gasilnika v gospodinjstvu8

Po vsakem gašenju poskrbite za ponovno polnjenje gasilnikov in jih namestite tja, od koder ste jih vzeli.

 

 

 

 

Kaj morate storiti, če izbruhne požar

Ostanite mirni! Če niste ogroženi, poskušajte omejiti oziroma pogasiti požar s sredstvi, ki so vam na voljo. Poskrbite za varen umik ljudi in živali. Če ugotovite, da ognja ne morete pogasiti sami, pokličite na številko 112.
Vir: Uprava RS za zaščito in reševanje