Požar na osebnem vozilu se lahko hitro širi, vendar je verjetnost, da bi zaradi požara prišlo do eksplozije osebnega vozila zelo majhna. Večja nevarnost je, da ostanete ujeti v gorečem vozilu in se zadušite s plini, ki nastanejo ob gorenju.

 

Vzdrževanje gasilnikov

Business_Icons5Le vzdrževani gasilniki bodo pravilno delovali, zato jih je treba vzdrževati v predpisanih rokih skladno z navodili proizvajalca. Vzdrževanje in ponovno polnjenje lahko opravljajo le pooblaščene osebe.

Več o vzdrževanju in servisu gasilnikov, najdete na spletni strani Agil.

 

Uporaba gasilnika v osebnih vozilih1Tudi osebno vozilo lahko zagori

Začetni požar v osebnem vozilu lahko z gasilnikom pogasite ali omejite sami.

Priporoča se, da v vozilo namestite gasilnik na ABC-prah z učinkovitostjo gašenja najmanj 8A 55B (2 do 3 kg):

Gasilnik naj bo čvrsto pritrjen na lahko dosegljivem mestu. Vzdržujte in uporabljajte ga skladno z navodili proizvajalca.

 

Kako ukrepati, če osebno vozilo zagori

Ko na osebnem vozilu opazite znake, ki bi lahko pomenili požar (dim, vonj po zažganem ali plamen), vozilo takoj ustavite na varnem mestu (ne na bencinski črpalki, v suhi travi).
Na avtocestah in hitrih cestah, kjer ob desnem robu vozišča poteka odstavni pas, vozilo odstranite na odstavni pas in:
Uporaba gasilnika v osebnih vozilih2

 • ugasnite motor ter vklopite varnostne utripalke.
 • Vozilo morajo zapustiti vsi potniki in se čim prej umakniti na varno. Iz vozila ne izstopajte brezglavo.
 • Eden od potnikov naj vozilo ustrezno zavaruje in označi z varnostnim trikotnikom.
 • Ne hodite po nepotrebnem okoli vozila in ne ocenjujte nastale škode.
 • Če lahko, iz vozila vzemite le najnujnejše osebne predmete in dokumente, morebitni tovor pustite v njem.
 • Če imate gasilnik in ga lahko varno dosežete, poskušajte pogasiti požar.
 • Če se požar razvija in ga ne morete pogasiti, pokličite številko 112.

 

Kako gasiti požar v motorju osebnega vozila

Če zagori v motorju osebnega vozila, malo privzdignite pokrov motorja. Gasilnik usmerite v odprtino med pokrovom motorja in masko vozila. Pred gašenjem nikoli ne odpirajte pokrova motorja.

Požar se namreč lahko razvije do te mere, da ga ni mogoče pogasiti z gasilnikom. Če se je požar že razvil in ga ne morete pogasiti, pokličite številko 112.

 

Če osebno vozilo zagori v predoru

Uporaba gasilnika v osebnih vozilih3-2Vključite varnostne utripalke in poskušajte vozilo zapeljati iz predora. Ne obračajte vozila in ne vozite vzvratno. Če to ni mogoče:

 • zapeljite v odstavno nišo oziroma ob skrajni desni rob vozišča,
 • ugasnite motor in ključ pustite v ključavnici za vžig,
 • vozilo morajo zapustiti vsi sopotniki in se čim prej umakniti na varno,
 • če lahko, požar pogasite z vašim gasilnikom ali gasilnikom, nameščenim v predoru.

Če požara ne morete pogasiti oziroma se je že razvil, takoj zapustite predor po najvarnejši poti in pri tem upoštevajte oznake za izhod v sili v predoru. Pred dimom se zaščitite tako, da si nos in usta pokrijete z robcem ali kosom obleke.

Pomoč pokličite s stacionarnim telefonom v predoru (SOS – klic v sili) ali z mobilnim telefonom na številko 112.

 

Če osebno vozilo zagori na viaduktu

Uporaba gasilnika v osebnih vozilih3-23Če vaše osebno vozilo zagori na viaduktu, vključite varnostne utripalke in poskušajte vozilo zapeljati do konca viadukta. Če to ni mogoče, vozilo ustavite ob skrajnem desnem robu vozišča in ga poskušajte pogasiti. Če požara ne morete pogasiti, pokličite številko 112 in zapustite viadukt.

 

Vir: Uprava RS za zaščito in reševanje