Je varnost pri delu res le nepotreben strošek?

Je varnost pri delu res le nepotreben strošek?

Učinkovito upravljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu je dobro za delavce, posel in družbo kot celoto. Vsak delodajalec mora svojim zaposlenim pred začetkom zaposlitve zagotoviti varno in zdravo delovno okolje, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri...
Požarni red

Požarni red

Namen požarnega reda  Ta požarni red ureja celoten sistem varstva pred požarom v objektu in določa:   organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih pri preprečevanju nastanka požara in najemnikov prostorov; ukrepe varstva pred...