Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. V ta namen mora delodajalec izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi sredstvi.

Delodajalec je dolžan izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale večjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu, ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh.

Delodajalec izvaja ukrepe, tako da pri tem upošteva naslednja temeljna načela:

  • izogibanje nevarnostim;
  • ocenjevanje tveganj;
  • obvladovanje nevarnosti pri viru;
  • prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbiro delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti pa tako, da odpravlja monotono delo ter pogoje z vsiljenim ritmom dela in ostale zdravju škodljive okoliščine (humanizacija dela);
  • prilagajanje tehničnemu napredku;
  • nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim;
  • razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja;
  • dajanje prednosti kolektivnim varnostnim ukrepom pred individualnimi;
  • dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem.

Delodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu. Po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki. V skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja delodajalec poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu.

NALOGE STROKOVNEGA DELAVCA V ZVEZI Z ZAGOTAVLJANJEM VARNOSTI PRI DELU

Za nenehno izboljševanje varnosti in zdravja pri delu strokovni delavec opravlja zlasti naslednje naloge:

AGIL, STROKOVNI SODELAVEC

Z opravljanjem strokovnih nalog za naše naročnike poskrbimo s celovitimi rešitvami. Pomagamo vam, da zagotovite varno in zdravo delovno okolje, z upoštevanjem vseh potrebnih zakonskih obveznostih. Za vas  pripravimo in izdelamo:

Če potrebujete storitve ali le nasvet, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.