varstvo pri deluDelodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu, po postopku, ki obsega zlasti:

 • identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti;
 • ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim;
 • oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic;
 • odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo;
 • odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.

 
Tako mora, na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu, vsak delodajalec izdelati in sprejeti Izjavo o varnosti z oceno tveganja, v pisni obliki, ki glede na vrsto in obseg dejavnosti vsebuje zlasti:

 • načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov;
 • načrt in postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti;
 • opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Tako pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Ocena tveganja pa je sestavni del izjave o varnosti.
 

KDO POTREBUJE IZJAVO O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA?

Izjava o varnosti z oceno tveganja je po trenutno veljavni zakonodaji obveznost vsakega delodajalca in velja za mikro, mala, srednja, velika podjetja ter ustanove, zavode, samostojne podjetnike, kmete.
 

REVIZIJA

Izjava o varnosti z oceno tveganja in ocena tveganja sta dokumenta, ki ju je potrebno dopolniti in popraviti v primeru:

 • ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni;
 • ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo;
 • ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.

Revizija izjave o varnosti se opravlja vsakih 12 mesecev (na primer) ter tudi med tem časom, če:

 • so se dodala ali ukinila delovna mesta,
 • se je ugotovilo, da v oceni tveganja upoštevani podatki niso več ustrezni,
 • so se pokazale možnosti za zmanjšanje tveganja pri delu.

Pri izvajanju revizije ocene tveganja se oceni dejansko stanje ter tako med drugim tudi ugotovi, v koliki meri izvajanje predvidenih ukrepov je ali tudi ni zadovoljivo.
 

Business_Icons6Za vas smo v mesecu avgustu pripravili brezplačen pregled izjave o varnosti z oceno tveganja.
V četrtek, 25.8.2016 med 10. in 14. uro se oglasite pri nas na Brnčičevi ulici 11 in s seboj prinesite vašo izjavo, ki jo bomo pregledali in ocenili, če potrebujete dopolnitve ali popravke.
 
Ker je število mest za brezplačen ogled omejene, rezervirajte svoj termin preko e-pošte na [email protected] ali telefona: 01/563 50 36.
 

Ker se z  globo od 2.000 do 40.000 evrov kaznuje delodajalca, če ne opravi vseh obveznosti, ki jih predpisuje zakon, preverite če poleg zagotavljanja zdravstvenih pregledov, obveščanja delavcev o nevarnostih ter sprejema ukrepov prve pomoči in evakuacije, izpolnjujete sledeče obveznosti: