Fire-Extinguishers-Newcastle1Le vzdrževani in pregledani gasilniki zagotavljajo njihovo pravilno delovanje, zato preverite, če so vaši gasilniki zanesljivi, kvalitetni in opremljeni po standardu SIST EN 3.

Pregledovanje in servisno vzdrževanje gasilnikov določa Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov.

 

Dolžnosti lastnika in vzdrževalca

 1. Lastnik mora vzdrževati gasilnike na svoje stroške pri pooblaščenem vzdrževalcu* v skladu z navodili proizvajalca in tem pravilnikom.
 2. Pri vzdrževalcu lahko gasilnike vzdržuje le serviser, ki ima ustrezno znanje in potrdila v skladu s tem pravilnikom.

* Gasilniki so ustrezno servisirani le, če jih vzdržujejo vzdrževalci, ki imajo od Uprave RS za zaščito in reševanje pridobljena pooblastila za vzdrževanje gasilnikov.

 

Vzdrževanje gasilnikov obsega:

 • pregled brezhibnosti delovanja gasilnika po navodilih proizvajalca,
 • servisno vzdrževanje po navodilih proizvajalca.

Večinoma je potrebno opraviti pregled brezhibnosti delovanja novega gasilnika po dveh letih, nadaljnje preglede pa vsako leto. Če gasilnik uporabimo, je takoj potrebno opraviti servisno vzdrževanje gasilnika, ki vključuje ponovno polnjenje gasilnika ter zamenjavo iztrošenih ali pokvarjenih delov gasilnika, če je tako ugotovljeno pri pregledih.

 

Oznaka na gasilniku po opravljenem vzdrževanje:
Vzdrževalec mora po opravljenem vzdrževanju gasilnik opremiti z vidno oznako, iz katere morajo biti razvidni:

 • naslov vzdrževalca,
 • vrsta opravljenega vzdrževanja,
 • datum opravljenega vzdrževanja,
 • datum naslednjega vzdrževanja po navodilih proizvajalca,
 • žig in podpis.

Ta vidna oznaka predstavlja potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnika.

 

POTREBUJETE SERVIS GASILNIKOV?

akcija maj junij 2016

Za uveljavitev popusta natisnite zgornji kupon in ga prinesite s seboj na servis.

 

Podjetje Agil je pooblaščeni serviser za gasilnike: OGNIOCHRON Poljska, FIPIS Slovenija (GEN gasilniki), PASTOR Hrvaška, GLORIA Nemčija, TOTAL Nemčija, GALLUS Slovenija, ČERVINKA Češka, MOBIAK Grčija, PROTEX Nemčija, ANAF Italija, NEURUPPIN Nemčija, IBS Nemčija.

Naša storitev obsega:

 • pregled o brezhibnem delovanju gasilnika po navodilih proizvajalca,
 • preizkus gasilnika v skladu z veljavnimi standardi,
 • servisno vzdrževanje, ki obsega ponovno polnjenje gasilnika po uporabi in zamenjavo izrabljenih in pokvarjenih delov gasilnika ugotovljenih pri pregledu,
 • označevanje gasilnikov o brezhibnem delovanju ter vodenje evidenc.