09-15_ergonomsko-urejena-pisarnaPisarniški delavci so izpostavljeni številnim zdravstvenim tveganjem. Težave jim lahko povzročajo:

 • sedeče delo, daljša statična drža in delo v prisilnem položaju zaradi nepravilne ureditve delovne postaje,
 • delo s pogostimi in ponavljajočimi se gibi roke ali zapestja, visoke ravni zbranosti in preobremenitev s podatki,
 • zahtevno delo, časovni pritisk, nizka stopnja nadzora nad delovnim dnem in nezadostna podpora vodilnih delavcev in sodelavcev,
 • delo pri neprimernih temperaturah ali na prepihu, neustrezna razsvetljava, hrup, omejen dostop in ovire.

Glavne zdravstvene težave, ki so posledica pisarniškega dela, so kostno mišična obolenja, stres in utrujenost oči.

09-15_ergonomsko-urejena-pisarna1Minimalne varnostne in zdravstvene zahteve za delo z zaslonsko opremo so določene na ravni EU in so vključene v predpise držav članic. Delodajalci so dolžni analizirati delovne postaje, obveščati delavce in jim zagotoviti usposabljanje, načrtovati vsakodnevno delo ter varovati oči in vid delavcev.

Prav tako morata predpisanim zahtevam ustrezati delovna oprema in delovno okolje.

Primerna ureditev delovne postaje pripomore, da delavec ohrani udobno, nevtralno držo telesa z naravnim položajem sklepov, kar prispeva k zmanjšanju stresa in deformacije mišic, kit in skeletnega sistema ter tako tudi tveganja za razvoj kostno-mišičnih obolenj.

Zakonodaja

Svet Evropskih skupnosti je sprejel direktive Sveta 90/270/EGS, ki določa minimalne varnostne in zdravstvene zahteve za delo s slikovnimi zasloni. Minimalne zahteve so bile oblikovane z namenom, da spodbudijo izboljšave, posebej v delovnem okolju, in s tem zagotovijo višjo raven varnosti in zdravja zaposlenih, ki pri delu uporabljajo slikovne zaslone.

Direktiva nalaga delodajalcem, da opravijo analizo delovnih postaj, obveščajo in usposabljajo delavce, načrtujejo vsakodnevno delo, se posvetujejo in sodelujejo z delavci ter sprejmejo ukrepe za  varovanje oči in vida delavcev. Druge obveznosti, določene s to direktivo, se nanašajo na opremo, ki se nahaja na delovni postaji, in sicer na: slikovne zaslone, tipkovnice, delovne mize ali delovne površine in delovne stole. Direktiva nadalje določa okoljske zahteve glede prostora, razsvetljave, odsevov in bleska, hrupa, toplote, sevanja in vlage.

Pri nas velja Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnimi zasloni (Uradni list RS, št. 30/2000 in 73/2005).

Business_Icons9Preverite, če vaša delovna oprema in delovno okolje ustrezata predpisanim zahtevam in nam pišite [email protected]i  ali nas pokličite na 01/563 50 36.

 

UREJANJE DELOVNE POSTAJE

Pri urejanju delovne postaje je treba upoštevati naslednje:

Računalniški zaslon

 • Zgornji rob zaslona naj bo v ravni ali tik pod ravnijo uporabnikovih oči. Če nosite bifokalna očala, boste morda morali zaslon postaviti nižje.
 • Zaslon namestite na razdaljo dolžine rok in ga poravnajte s trupom.
 • Zaslon namestite pravokotno na okna in/ali pod svetlobne vire.
 • Zaslon naj bo nagnjen nazaj.
 • Predpisi veljajo tudi za prenosne računalnike, če se ti redno uporabljajo za izvajanje delovnih nalog.

Tipkovnica

 • Tipkovnico poravnamo vzporedno z uporabnikom tako, da je tipka B na tipkovnici pred uporabnikom popkom.
 • Tipkovnico namestimo v višini ali malo pod višino komolcev.

Miška ali drug pripomoček za vnašanje podatkov

 • Miško ali drug pripomoček za vnašanje podatkov namestimo v višini ali malo pod višino komolcev.
 • Miška naj leži blizu tipkovnice. Nekateri uporabljajo tipkovnico brez številčnega dela, s čimer si zagotovijo dober položaj miške in s tem tudi dober položaj telesa.
 • Kadar miške ne uporabljamo, roko umaknemo z nje.

Stol

 • Stol mora biti nastavljiv in stabilen.
 • Stol naj omogoča svobodno premikanje.
 • Sedež naj bo primerno oblazinjen.
 • Naslonjalo za roke naj bo nekoliko oddaljeno od sprednjega roba stola. Višina naslonjala za roke naj bo nastavljena tako, da je stol mogoče potisniti pod pisalno mizo.

Delovni prostor

 • Na voljo mora biti ustrezen prostor za tipkovnico in miško.
 • Predmeti (telefon, dokumenti, spenjač, računski stroj), ki jih pri delu pogosto uporabljamo, morajo stati na delovni površini in morajo biti lahko dosegljivi.

Delovna površina

 • Roke, zapestja ali komolci ne smejo biti blizu ostrih robov.
 • Pod pisalno mizo mora biti primerno velik prazen prostor za noge.
 • Površina ne sme odsevati.

Držalo za predloge

 • Držalo za predloge naj ima isti naklon kot zaslon in naj bo nameščeno poleg njega.

Telefon

 • Telefon mora biti na dosegu roke.
 • Če se na delovnem mestu pogosto uporablja telefon, naj bo na voljo slušalka, ki omogoča prostoročno komuniciranje.

Okoljske razmere

 • Zagotoviti je treba primerno razsvetljavo brez motečega odbleska in odseva.
 • Raven hrupa naj bo nizka, da se preprečita izguba sluha in stres.
 • Temperatura, vlaga in pretok zraka naj bodo na udobni ravni.

V skladu s poglavjem 6 standarda ISO 9241 morajo okoljske razmere na delovnem mestu ustrezati naslednjim omejitvam:

 • temperatura: 19 – 23ºC
 • vlaga: 40 – 60-odstotna
 • prezračevanje: 1,3 l/s/m2
 • gibanje zraka: < 0,25 m/s
 • hrup: < 55 dB(A), če je za nalogo potrebna zbranost < 60dB(A) za druge naloge
 • osvetljenost splošna: 300 – 500 luksov na delovnem območju lokalna: nadzira jo lahko uporabnik, pri čemer vsakršna dodatna razsvetljava ne sme negativno vplivati na bližnje delovne postaje blesk izogibajte se pretiranemu kontrastu.

Spletna aplikacija MDDSZ “Varno delo s slikovnimi zasloni” ponuja koristne nasvete za varno delo s slikovnimi zasloni in odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu z računalnikom.

Vir: EU-OSHA: bilten e-Facts št. 13