Ocena tveganja je sestavni del izjave o varnosti in pomeni natančno raziskovanje vseh nevarnosti, ki lahko ogrozijo varnost in zdravje delavcev. Iz poznavanja dejanskih nevarnosti se izvede ocenjevanje tveganja posamezne nevarnosti po Metodi za ocenjevanje tveganja ZVD. Na koncu sledi odločitev o potrebnih ukrepih za zmanjševanje ali odpravo nevarnosti. Ob tem lahko precenite ali so varnostni ukrepi, ki ste jih izvedli do sedaj zadostni, ali pa je treba storiti kaj več, da se zagotovi varnost in zdravje delavcev.

Ocena tveganja je del izjave o varnosti. Več informacij najdete tu.