Ročno premeščanje bremen – Varnost in zdravje pri delu

Novi pravilnik o ročnem premeščanju bremen, nedavno objavljen v uradnem listu, predstavlja ključno zaščito za slovenske delavce. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je poudarila nujnost sprejetja pravilnika, saj so se v preteklih letih pritiski kapitala na delavce povečevali, kar je vodilo v večje obremenitve in posledično zdravstvene težave, zlasti kostno-mišična obolenja.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so kostno-mišična obolenja v Sloveniji odgovorna za četrtino bolniških odsotnosti, pogosto pa tudi za invalidnosti. Delavci, še posebej v trgovinski dejavnosti, se soočajo z izjemno težkimi fizičnimi obremenitvami, kot so dvigovanje težkih bremen nad ramena, premikanje bremen, ki presegajo razumno težo, ter potiskanje bremen, ki presegajo lastno težo. To stanje je alarmantno, saj slabi delovni pogoji odvračajo mlade in brezposelne, obstoječi kader pa se sooča z izčrpanostjo, bolniškimi odsotnostmi in invalidnostjo.

Ročno premeščanje bremen

Novi pravilnik obvezuje delodajalce, da pripravijo ocene tveganja pri ročnem premeščanju bremen in izvedejo ustrezne ukrepe za varnost in zdravje delavcev. Pri visoki stopnji tveganja bodo delodajalci morali zagotoviti uporabo dvižnih in drugih pripomočkov. Pravilnik posebno pozornost namenja varovanju mlajših in starejših delavcev, žensk, nosečnic ter tistih delavcev, ki imajo zdravstvene omejitve.

Novi pravilnik začne veljati 15 dni po objavi v uradnem listu in se bo uporabljal od 1. avgusta 2024. V prehodnem obdobju bodo na voljo praktične smernice za ocenjevanje tveganj, ministrstvo pa bo izvedlo ustrezna usposabljanja. S tem se bo omogočila učinkovita implementacija pravilnika in vzpostavil inšpekcijski nadzor s področja varnosti in zdravja pri delu.

Pobuda za prenovo pravilnika je prišla s strani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), ki je s kampanjo zahtevala omejitev ročnega premeščanja bremen. Novi pravilnik prinaša omejitve, ki bodo delodajalci morali upoštevati, s čimer se raven zaščite slovenskih delavcev izenačuje z ravnijo v drugih evropskih državah. Izvršna sekretarka pri ZSSS je opozorila na varčevanje delodajalcev na račun zdravja delavcev ter poudarila, da je investicija v pripomočke za ročno premeščanje bremen bistvena za ohranjanje zdravja in varnosti delavcev.