08-08_Pomen ergonomije za varno in zdravo delo1Če zapostavljate pomen ergonomije, vplivate na delavce, saj lahko vodi do pojava številnih zdravstvenih težav. Zdravstvene težave pa posledično vplivajo na zmanjšanje učinkovitosti zaposlenih, poveča se odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstvenih razlogov.

Slabo načrtovano delovno mesto ter neustrezna organizacija dela lahko povzročita različne zdravstvene težave.

 
 
 

Ergonomsko urejeno delovno mesto

Beseda ergonomija je sestavljena iz dveh starogrških besed: ergos – delo in nomos- zakon. Ergonomija je torej veda, katere cilj je prilagoditi delo, delovna sredstva in delovno okolje psihičnim in telesnim značilnostim posameznika, da bi se vzpostavili najoptimalnejši odnosi med biološkimi, tehničnimi in ekološkimi sistemi.
Če človekovim fizičnim funkcijam približamo sredstva za delo in delovno okolje, ga razbremenimo, zmanjšamo utrujenost, povečamo delovne zmožnosti in učinkovitost.
 

Na kaj moramo biti pozorni?

Delovno mesto naj bo prilagojeno delavčevemu telesu, da mu ne bo treba naprezati mišic, sklepov, dihalnega in živčnega sistema.
Delovno okolje ne sme škodljivo vplivati na zdravje in delovno sposobnost delavca.
Sama organizacija dela mora zagotavljati pogoje za zdravje in varnost delavca.

Ergonomska pravila, ki omogočajo ergonomsko ovrednotenje dela v podjetju ali doma:

 • Delajmo v nevtralnem telesnem položaju (zravnan vrat, zapestje).
 • Imejmo vse v dosegu roke, v polkrogu okrog sebe.
 • Delajmo na primerni višini delovne površine.
 • Omogočimo dovolj prostora na delovnem mestu.
 • Omogočimo gibanje in raztezanje mišičja- aktivni odmor.
 • Ohranjamo udobno delovno okolje – razsvetljava, hrup, toplotne razmere.
 • Zmanjšajmo stres.

 
Ergonomska postavitev delovnega mesta

08-08_Pomen ergonomije za varno in zdravo delo 

Mišično – kostna obolenja

V zadnjem času so mišično-kostna obolenja največji izziv, saj po podatkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu kar 25 % vseh zaposlenih v EU trpi zaradi bolečin v hrbtu in 23 % zaradi bolečin v mišicah.
Po njihovih podatkih je kar 62 % vseh delavcev v EU vsaj četrtino delovnega časa ali več izpostavljenih ponavljajočim se gibom dlani ali rok. Bolečim ali utrujajočim položajem je izpostavljeno 46 % delavcev, kar 35 % pa jih je izpostavljenih premeščanju ali premikanju težkih bremen.
 
Najpomembnejši dejavniki tveganja za razvoj mišično-kostnih obolenj:

 • Ponavljajoče se delo.
 • Boleči/utrujajoči položaji.
 • Prenašanje ali premikanje težkih bremen.
 • Drugi dejavniki tveganja, ki so povezani z določenimi specifičnimi poklici: vibracije, premikanje ljudi, dolgotrajno stoječe/sedeče delo, hoja..).

Zdravstvene težave se lahko pojavijo v obliki nelagodja in manjših bolečin, lahko pa tudi v obliki resnejših zdravstvenih težav, ki zahtevajo zdravljenje ter odsotnost z dela.
 

Koristi za delodajalce pri ergonomskih ukrepih

Zaradi bolniških odsotnosti z dela in slabše kakovosti dela so povzročeni ogromni stroški. Če izboljšamo življenja ljudi na delovnem mestu, odpravljamo njihova obolenja in hkrati pripomoremo k izboljšanju poslovanja podjetja.

Res je, da ergonomski ukrepi nekaj stanejo, vendar študije dokazujejo zdravstveno in stroškovno učinkovitost ergonomskih ukrepov.

Primer: Britansko farmacevtsko podjetje je na liniji za ročno polnjenje izvedlo ergonomske ukrepe, saj so bile zaradi slabo urejenega delovnega mesta prisotne zdravstvene in proizvodne težave. Z uvedbo ergonomskih ukrepov, katere vrednost je znašala 17.700 Eur, so dosegli, da je bilo delo za zaposleno bistveno manj naporno, kar je pozitivno vplivalo tudi na razpoloženje delavcev in povečalo produktivnost za 25 %. To je v obdobju 1 leta zmanjšalo stroške kar za 82.000 Eur, kar pomeni, da je bil denar, porabljen za investicijo, povrnjen v približno treh mesecih.
 

Business_Icon11Upoštevanje ergonomije in njenih načel pri zasnovi delovnega mesta ter organizaciji dela pozitivno vpliva na delavca, ga razbremeni prekomernih obremenitev ter posledično dvigne njegovo produktivnost.