Gasilniki oziroma gasilni aparati so zelo koristni predvsem pri gašenju požarov v začetni fazi, vendar pa je to uspešno le s pravim tipom gasilnika. Glede na vrsto gorljive snovi ločimo različne razrede požarov, ki so označeni s črkami A, B, C, D in F.

razredi pozarov

Pri izbiri gasilnikov moramo upoštevati, da bodo delavci v primeru nevarnosti, brez razmišljanja o njegovi primernosti, uporabili gasilnik, ki je prvi pri roki.

extinguisher-420x240Za dobro izbiro gasilnikov je treba nekaj več kot le upoštevati določbe Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov, kajti pravilnik navaja samo število gasilnih enot, ki jih mora določen gasilnik pogasiti, nikjer pa ni določeno sredstvo za gašenje.

Glede na pričakovano vrsto začetnih požarov se v skladu s standardom SIST EN 2 izberejo za gašenje ustrezne vrste gasilnikov. Pri tem se upošteva tudi stalna ali občasna prisotnost ljudi ali živali v prostoru.

 
Ročni prenosni gasilniki so namenjeni gašenju začetnih požarov različnih razredov oz. vrst (A, B, C, D, F), drugi pomemben dejavnik pa je gasilo. Za osnovno načelo za izbiro gasilnika velja, da gasilo ne sme povzročati škode. Vedeti moramo, da ob uporabi neustreznega gasila lahko povzročimo večjo škodo, kot bi jo povzročil ogenj sam. Tu so mišljeni stroški odpravljanja posledic gašenja.

Pomemben dejavnik za izbiro ustreznega gasilnika je prav gotovo namembnost objekta, v katerem bo gasilnik nameščen. Posebej je potrebno paziti pri izbiri gasilnika v stavbah, kjer je hkrati veliko ljudi in živali.

 

Gasilniki z vodo

Voda učinkovito gasi požare trdih snovi (požar razreda A), za druge primere je enostavna uporaba neprimerna. Voda gasi predvsem s hlajenjem.

Pri uporabi gasilnih aparatov z vodo na električnih napravah z nizko napetostjo (pod 1000 V) je potrebno imeti varnostno razdaljo vsaj 1 meter, pri napravah z visoko napetostjo (čez 1000 V) pa se gasilnikov ne sme uporabljati.

Voda je čisto gasilo in povzroča manjšo dodatno škodo od večine drugih gasil, celo pri občutljivih tehničnih napravah.

 

Gasilniki s peno

Gasilniki s peno so primerni predvsem za gašenje požarov vnetljivih tekočin (razred B). Vedeti pa moramo, da se gorečega curka tekočine ali kapljajoče tekočine s peno ne da pogasiti. Gasilnik je uporaben tudi za gašenje požarov trdih snovi (razred A), vendar je gasilnik z vodo primernejši.

 

Gasilniki z ogljikovim dioksidom

Takšni gasilniki so uporabni za gašenje snovi, ki gorijo samo s plamenom, za vnetljive tekočine in pline (razreda B in C). Pri gašenju z ogljikovim dioksidom v majhnem prostoru bi se ljudje lahko zadušili, saj ogljikov dioksid že pri koncentraciji nad 8% v kratkem času povzroči nezavest.

 

Gasilniki s praškom

Gasilni učinek je odvisen od vrste praška. Prašek BC je primeren le za gašenje požarov tekočin in plinov, za gašenje razreda A pa je neučinkovit. Prašek ABC je primeren za gašenje vseh vrst požarov, razen požarov kovin (razred D).

Vse vrste gasilnih praškov so nestrupene in le malo dražijo sluznice. Vedeti pa moramo, da gasilni prašek ni čisto gasilo. Prašek prodre v notranjost naprav in ga je težko očistiti. Poškoduje občutljive tehnične naprave.

ABC gasilnikov z gasilnim praškom ne smete uporabljati pri visoki napetosti (čez 1000 V), pri uporabi na električnih napravah z nizko napetostjo (pod 1000 V) pa je treba imeti varnostno razdaljo vsaj 1 meter.

 

Gasilniki s specialnim prahom

Primerni so za gašenje požarov lahkih kovin (razred D), saj so polnjeni s posebnim prahom za gašenje kovin (magnezij, aluminij v prahu..).

 

Gasilniki s penilom Bioversal QF

Gasilniki vsebujejo gasilno sredstvo Bioversal QF, ki je okolju prijazno, saj je dermatološko neoporečen in pri uporabi ščiti življenjski prostor rastlin, živali in mikroorganizmov. Primerni so za gašenje požarov trdih snovi (razred A), vnetljivih tekočin (razred B), jedilnih olj in maščob (razred F) in ekološkemu odstranjevanju vseh vrst onesnaženj z razlitimi gorivi, olji in maščobami na vseh naravnih površinah.

Več o prednostih različnih gasilnikov si lahko preberete na naši spletni strani.

 

A gasilnik, ki ni vzdrževan in pregledan, ne zagotavlja pravilnega delovanja, zato se oglasite pri nas na servisu.

akcija maj junij 2016
Za uveljavitev popusta natisnite zgornji kupon in ga prinesite s seboj na servis.