Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih bi morala biti prva skrb delodajalcev. Raziskave kažejo, da zdravi in zadovoljni delavci prinašajo produktivnejše in ustvarjalnejše rezultate podjetju, zaposleni redko odhajajo v bolniški stalež in ostajajo zvestejši delodajalcu.

Kaj je promocija zdravja na delovnem mestu?

S tem pojmom označujmo vse ukrepe, ki jih delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

Dobro duševno zdravje je eden izmed ključnih dejavnikov za dobre medosebne odnose in uspešnost pri delu, saj vpliva na naše razmišljanje, komuniciranje, učenje in tudi na našo osebnostno rast.

Komu posvetiti več pozornosti?

Zaradi staranja prebivalstva in posledično zviševanja upokojitvene starosti, velja nameniti več pozornosti starejšim zaposlenim (55-65 let). Ti večkrat poročajo o telesnih in duševnih težavah, prav tako pa so pri delu bolj podvrženi zdravstvenim in varnostnim tveganjem. 

Primeri ukrepov za promocijo zdravja na delovnem mestu:

  • izobraževanje zaposlenih v obliki delavnic o odkrivanju težav, soočanju z njimi ter iskanju rešitev;
  • usposabljanje vodstva in zaposlenih o prepoznavanju stresa ter učinkovitih načinih soočanja z njim;
  • možnost brezplačnega svetovanja zaposlenim v primeru težav oz. stisk s katerimi se soočajo v zasebnem ali poklicem življenju; ipd.

Pozitivni vidiki uvajanja promocije zdravja na delovnem mestu:

  • zmanjševanje možnosti obolenj zaposlenih in s tem povezanih bolniških odsotnosti;
  • bolj sproščeno in stimulativno delovno okolje;
  • varnejše delovno okolje;
  • večja delovna produktivnost ter večje zadovoljstvo z delom in delovnim mestom;
  • spodbujanje osebnostnega razvoja zaposlenih itd.

Ali ste vedeli?

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da je odstotek bolniškega staleža iz razloga duševnih in vedenjskih motenj že od leta 2017 na 3. mestu, takoj za boleznimi mišično skeletnega sistema ter poškodbami in zastrupitvami pri delu in izven dela (Vir: NIJZ; 2021).