Kovinska omarica za prvo pomoč

Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu  določa osnovne zahteve prve pomoči na delovnih mestih.
Cilji prve pomoči so ohraniti življenje poškodovanim, nenadno obolelim ali akutno zastrupljenim delavcem, preprečiti poslabšanje zdravstvenega stanja in poskrbeti za strokovno medicinsko pomoč.

 

Potrebujete omarico za PP? Kliknite na naročilo kovinskega kovčka za prvo pomoč na delovnem mestu.

 

Nekaj poglavitnih novosti na področju prve pomoči na delovnih mestih:

  • Na vsakih 50 zaposlenih delavcev oziroma na vsako delovno enoto mora biti na razpolago vsaj ena omarica za prvo pomoč.
  • V vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni mora biti prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči.
  • Skladno z oceno tveganja in glede na tveganja (opravila, delovna mesta), kjer je večja nevarnost za nastanek nezgod pri delu, je potrebno zagotoviti, da je v delovnem procesu na vsakih 20 delavcev prisoten en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči.
  • Vsak delavec mora biti seznanjen, kateri delavci so usposobljeni za izvajanje ukrepov prve pomoči.
  • Omarica prve pomoči mora biti opremljena z ročajem za nošenje ter možnostjo za pritrditev na steno.
Skills

Posted on

17/06/2015