Če živite v bloku oziroma večstanovanjski hiši verjetno opazite na stenah oznake, ki nakazujejo smer evakuacije. Kako pa je z požarnim načrtom, če živite v samostojni hiši? Ter, kako predstaviti načrt evakuacije otrokom?

Pa poglejmo.

Za začetek – kaj sploh je požarni načrt in kaj načrt evakuacije?

Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito. Lastnik ali uporabnik objekta mora en podpisan izvod požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta.

Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti.

V njem mora biti vrisana točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto in mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje ter položaj ročnih javljalnikov požara.

Kako požarni načrt in načrt evakuacije predstaviti otrokom?

Vzemite si čas in oba načrta poglejte skupaj z otroci. Čim bolj preprosto jim poskusite predstaviti načine ukrepanja v primeru požara. Zunaj hiše določite kraj, kjer se boste srečali v primeru nesreče oziroma požara. Narišite lasten načrt evakuacije, ki bo razumljiv tudi otrokom in na njem označite možnosti izhoda.

Kaj pa vaje evakuacije?

Primer evakuacije lahko otrokom prikažete skozi igro in jih vmes opozorite na kaj vse morajo biti pozorni in pripravljeni.

Številka 112

Številko 112 lahko napišete na velik list, ki ga prilepite poleg evakuacijskega načrta. Pomembno je, da otroke seznanite s tem, kdaj morajo poklicati 112 in kaj morajo povedati, ter, da se morajo takrat umakniti na varno, običajno to pomeni iz stanovanja oziroma hiše.

Ob klicu na pomoč, na številko 112, je treba vedno povedati:

  • KDO kliče,
  • KAJ, KDAJ in KJE se je zgodilo,
  • KOLIKO je ponesrečencev
  • KAKŠNE so poškodbe in okoliščine,
  • KAKŠNA pomoč je potrebna.
Polje z besedilom: Ob klicu na pomoč, na številko 112, je treba vedno povedati:
-	KDO kliče,
-	KAJ, KDAJ in KJE se je zgodilo,
-	KOLIKO je ponesrečencev
-	KAKŠNE so poškodbe in okoliščine, 
-	KAKŠNA pomoč je potrebna.

Kaj če nas zajame ogenj?

Prvo pravilo – umaknite se na varno! Običajno to pomeni, da se umaknete iz nevarne stavbe ven na zrak. Pomembno je, da poskrbite zase in da se ne vračate v gorečo stavbo. Če pogrešate koga to nujno sporočite gasilcem. Če ogenj zajame vaše oblačila ali oblačila vaših bližnjih, je pomembno, da ne tečete, saj boste s tem povzročili še hitrejše gorenje. Najlažje boste pogasili ogenj, če boste vzeli najbližji kos oblačila oziroma blaga in z njim pokrili posameznika. 

S tem, ko bodo otroci točno vedeli kako morajo ravnati v primeru požara in kam se lahko umaknejo, se bo zmanjšal tudi njihov strah pred ognjem oziroma požarom. Poskrbite, da situacije z ognjem zanje ne bodo neznanka, temveč da se iz njih lahko rešijo z znanjem, ki ste jim ga predali.