Namestiti gasilnik zaradi svoje varnosti ali izključno zaradi spoštovanja zakonodaje?

NAMESTITEV GASILNIH APARATOVVeliko investitorjev in lastnikov prostorov se omejuje na čim nižje stroške namestitve gasilnikov, kar pa za varnost in preprečitev nastanka požara ni dobro. Skoraj vsak požar je v začetku majhen in bi povzročil le neznatno škodo, če mu ne bi dopustili, da bi se razvil.

Uspešno požarno varovanje sestavlja celoten sklop posameznih dejavnosti, ki zagotavljajo požarno varen objekt. Pri namestitvi gasilnikov upoštevajmo splošno pravilo, da je gasilnike potrebno namestiti blizu kraja, kjer lahko nastane požar, vendar ne tako, da bi jih ta lahko zajel.

 

V Pravilniku o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov* je določeno:

 • Gasilniki se namestijo na vidnih in dostopnih mestih, v bližini delovnih mest, tako, da so varni pred poškodbami in vremenskimi vplivi.
 • Namestijo se v bližini izhodnih vrat iz prostora ali na hodnikih ob izhodu iz prostora tako, da niso oddaljeni več kot 20 m od najbolj oddaljene točke prostora. Pri namestitvi gasilnikov se upoštevajo tudi navodila proizvajalcev.
 • Gasilniki se namestijo tako, da je glava ročnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v višini 80 do 120 cm od tal.
 • Mesta, kjer so nameščeni gasilniki, morajo biti označena v skladu s standardom SIST 1013.

* S tem pravilnikom se določajo merila za izbiro in namestitev gasilnih aparatov za začetno gašenje požarov kot obvezne opreme stavb glede na požarno nevarnost in površino. Pravilnik se ne uporablja za eno in dvostanovanjske stavbe ter za druge stavbe, če je s predpisi, ki urejajo varstvo pred požarom v teh stavbah, posamezno vprašanje drugače urejeno, kot je urejeno s tem pravilnikom.

 

Število in razmestitev gasilnikov lahko vpliva na varnost in uspeh gašenja. Neprimerna razmestitev gasilnikov lahko sili delavca, da mora po gasilnik v nevarno območje.

Nameščanje gasilnikov

 • Pomembno je, da si zapomnimo, da se je potrebno lotiti gašenja iz take smeri, da se je mogoče varno umakniti iz prostora, če gašenje ni uspešno.
 • Če namestimo gasilnike blizu izhodnih vrat, delavca prisilimo, da se najprej umakne na varno in potem začne iz varne smeri gasiti.
 • Prav tako mora biti pot do gasilnika brez ovir.
 • Če so izhodi iz prostora na hodnik, je bolje namestiti gasilnike na hodniku ob izhodu. Tak način privede do grupiranja gasilnikov na nekaterih mestih, tako so gasilniki bolj opazni, delavci pa se jih lažje zapomnijo. Če skupini gasilnikov dodamo še notranji hidrant, telefon ali ročni javljalnik požara, dobimo požarno-varnostni kotiček, ki ga je nemogoče zgrešiti. Takšne skupine gasilnikov ne smemo namestiti v kotu brez izhoda.
 • Vgrajene avtomatske naprave za gašenje ne nadomeščajo prenosnih gasilnikov. Takšne naprave varujejo celoten prostor, pozneje reagirajo in ne delujejo selektivno. Primerno usposobljen delavec s prenosnim gasilnikom lahko prehiti avtomatsko napravo in s pogasitvijo manjšega začetnega požara prepreči večjo škodo.

 Višina nameščanja gasilnikov

 • Za uporabo bi bilo najenostavneje, če bi gasilnik stal na tleh. Slabost takšne postavitve je v tem, da gasilnike, ki niso pritrjeni, lažje prestavljamo in kmalu niso več na svojem mestu. Zato je bolje, da jih pritrdimo na steno tako, da je glava ročnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v višini 80 do 120 cm od tal.
 • Da bi gasilnike zavarovali pred poškodbami, jih lahko namestimo v posebne omarice, ki jih pritrdimo na stene v višini kot je določeno v pravilniku.
 • Mesto, kjer je nameščen gasilnik je potrebno označiti z znakom za gasilnik ( SIST 1013) in po potrebi še s puščico.
 • Prevozne gasilnike namestimo predvsem tam, kjer pričakujemo, da bo že začetni požar velik, gašenje z vodo ali peno iz notranjega hidranta pa bi bilo neučinkovito.

 

Business_Icons1Gasilniki, ki le visijo na steni, so brez vrednosti, če nihče ne ve, kaj bi z njimi. Zato je pomembno, da so delavci poučeni o osnovnem namenu gasilnika in osnovni tehniki gašenja in usposobljeni za gašenje začetnih požarov.