Usposabljanje odgovornih oseb in opravljanje izpita za evakuacijo in gašenje začetnih požarov

Na podlagi Zakona o varstvu pred požarom – ZVPoz in Pravilnika o požarnem varovanju  je usposabljanje namenjeno operaterjem v varnostno nadzornih centrih in varnostnikom, ki se morajo za izvajanje požarnega varovanja usposabljati in opraviti preizkus znanja oziroma usposobljenosti iz varstva pred požarom in se pri tem seznaniti s pogoji in načini požarnega varovanja.

Kako do izpita?

Tečaj se izvaja po programu izobraževanja za vašo dejavnost v prostorih vašega podjetja. Po zaključenem tečaju se piše test za preizkus znanja kandidatov.

Če se želite prijaviti za usposabljanje in opravljanje izpita za evakuacijo in gašenje začetnih požarov, nas pokličite na tel. 01/563 50 36 ali pišite na [email protected]. Po prejetju prijave vas bomo kontaktirali in se dogovorili o poteku izvajanja usposabljanja.

Utemeljitev programa

Namen programa je seznaniti udeležence s pogoji in načini izvajanja požarnega varovanja premoženja. Na podlagi Pravilnika o požarnem varovanju se s programom določa vsebina programa, periodika in preizkus znanja oz. usposobljenosti.

Kdo potrebuje izpit za evakuacijo in gašenje začetnih požarov?

Vsi operaterji v varnostno nadzornih centrih in varnostniki.