Usposabljanje in opravljanje izpita za varno delo z motorno žago

Podiranje drevja in izdelava gozdnih sortimentov, spravilo, nakladanje, razkladanje in prevoz gozdnih sortimentov se štejejo za dela z večjo nevarnostjo za poškodbe in zdravstvene okvare. Ta dela lahko opravlja le delavec , ki je za taka dela strokovno usposobljen, zdravstveno sposoben, ima potrebne izkušnje in je poučen o varnem opravljanju takega dela. Pri opravljanju gozdnih del z večjo nevarnostjo za poškodbe in zdravstvene okvare morata biti na delovišču vsaj dva delavca v vidni in slušni oddaljenosti. Delavci oz. delovne skupine morajo biti med seboj oddaljeni najmanj za dve višini drevesa, na strmem terenu pa ne smejo delati drug nad drugim oziroma ena skupina nad drugo. Pridobitev potrdila o usposobljenosti za varno delo z verižno motorno žago poteka po naslednjem programu:  

Varstvo pri delu z verižno motorno žago

 • uvod
 • pogoji za uporabo in varnostna navodila pri delu z verižno motorno žago
 • delo z verižno motorno žago
 • osebna zaščitna sredstva
 • vzdrževanje in opravljanje osnovnih popravil
 • signalist in signalizacija pri delu
 • praktični nasveti za delo
 • delo na višini
 • posebna varnostna navodila
 MOTOROZNANSTVO
 • osnovne oblike verižnih motornih žag
 • goriva in maziva
 • vrste žag glede na uporabo oz. zahteve
 OSNOVE MEHANIKE
 • mehanika
 • vzdrževanje in pregledi
MONTAŽA, VZDRŽEVANJE, TRANSPORT
 • način vzdrževanja, montaže itd.
 • varovanje meča pri prenosu
 • pravila in vzdrževanje
 • transport verižne motorne žage
Izvajamo izobraževanje in usposabljanje ter preizkus znanja za pridobitev ustrezne usposobljenosti za varno delo z motorno žago.

Potrebujete izpit za delo z motorno žago?

Izobraževanje se izvaja v prostorih našega podjetja. Za večje skupine se dogovorimo za individualne termine na vaši lokaciji kjerkoli po Sloveniji. Cena je odvisna od števila udeležencev. Za prijavo nas pokličite na 01/563 50 36 ali nam pišite.