Strela je naravni pojav, ki ga sestavljata blisk in grom. Strele se pojavljajo ob nevihtah in so lahko nevarne za ljudi in naprave, saj se sprosti velika količina energije.

Hitrost strele znaša okoli 60.000 m/s in lahko doseže do 30.000 °C.

Slovenija leži na območju, ki je relativno močno izpostavljeno udarom strele. Gre za naravni pojav – električno razelektritev, ki je posledica statične elektrike med dvema oblakoma ali med oblaki in zemljo.

 

Zakaj strelovod?

Strelovodi so zaščita objektov pred strelo, ki jo pritegnejo in njen električni tok odvedejo v zemljo, saj napetost pri streli lahko doseže več deset tisoč voltov. Tako preprečijo, da bi strela zadela poslopje in ga poškodovala.

Strelovodna instalacija  je v zaščita objekta pred direktnim udarom strele. To so strelovodni vodniki razporejeni po objektu, ki so namenjeni odvajanju toka strele ob direktnem udaru strele. V primeru, da strela udari v zgradbo oziroma objekt lahko poškoduje električne aparate, lahko pa tudi povzroči požar.

 

Strelovodi, delovanje in zaščita objektov – zakonske določbe

Za stanovanjske objekte strelovod ni zakonsko predpisan, medtem ko je zaščita pred strelo obvezna za javne zgradbe, kjer se zbirajo ljudje, šole, tovarniške dimnike, skladišča, silose itd.

Zahteve, s katerimi se zagotovi zaščita stavb pred delovanjem strele, katerih cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja v stavbah ter v njihovi neposredni okolici, določata Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in tehnična smernica TSG-N-003 Zaščita pred delovanjem strele.

 

Zakaj se odločamo za meritve varnosti strelovodov?

Vsi večji objekti v skupni rabi morajo imeti vgrajeno notranjo in zunanjo zaščito pred delovanjem strele, ki v primeru udara strele energijo uspešno odvedejo po najbližji poti v zemljo. Vsak tak objekt je potrebno periodično pregledovati ter dokazati ustrezno zaščito.

 

Kdaj so potrebne meritve strelovodnih naprav?

 • po namestitvi novih strelovodnih inštalacij in ozemljil,
 • po udaru strele,
 • po predelavi ali popravilu,
 • periodično od enega do pet let

Vsako leto

 • pri objektih z razstrelivom, medtem ko je treba stanje zemljevodov in ozemljil natančno pregledati vsakih pet let
 • pri objektih, v katerih je nevarnost eksplozije

Vsaki dve leti

 • objekti, kjer je nevarnost požara pri žičnicah in objektih, pri katerih je ozemljitev strelovodne napeljave zvezana z varnostno ozemljitvijo elektroenergetskih naprav

Vsaka tri leta

 • ogroženi objekti kot: tovarniški dimniki, velike cerkve, opazovalni stolpi
 • objekti, v katerih lahko pride ob udaru strele do preplaha, kot so: gledališča, kinodvorane, športne dvorane, cirkusi, bolnišnice, šole, kasarne, železniške postaje, veleblagovnice itd.
 • pri objektih, ki so ogroženi zaradi korozije strelovodnih vodnikov in ozemljil, kot so: kemične tovarne, rudniki in podobno

Vsake dve do štiri leta

 • pri vseh drugih industrijskih objektih

 

Vse informacije o pregledih, meritvah in preizkusih delovanja strelovodnih naprav dobite pri nas, zato nas pokličite na tel. 01/563 50 36 ali nam pišite na [email protected].

 

Storitev izvede strokovni sodelavec s pridobljeno NPK merilec električnih inštalacij in obsega:

 • meritve strelovodnih napeljav,
 • ugotovitev dejanskega stanja,
 • izdelava poročila o meritvah in strokovna ugotovitev.