Revizija izjave o varnosti

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu mora vsak delodajalec izdelati in sprejeti Izjavo o varnosti z oceno tveganja, s katero pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Ocena tveganja je sestavni del izjave o varnosti.

Izjavo o varnosti in oceno tveganja je potrebno dopolniti in popraviti v naslednjih primerih:

  • če obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni,
  • če je ocenjevanje temeljilo na podatkih, ki niso več ažurni,
  • če obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.

 

Revizija izjave o varnosti se opravlja vsakih 12 mesecev (na primer) ter lahko tudi med tem časom, če:

  • so se dodala ali ukinila delovna mesta,
  • se je ugotovilo, da v oceni tveganja upoštevani podatki niso več ustrezni,
  • so se pokazale možnosti za zmanjšanje tveganja pri delu.

Revizija izjave o varnosti se izvaja po posebni metodologiji, ki je njena priloga. Pri izvajanju revizije ocene tveganja se oceni dejansko stanje ter tako med drugim tudi ugotovi, v koliki meri izvajanje predvidenih ukrepov je ali tudi ni zadovoljivo.

Potrebujete storitve ali nasvet?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.