Program usposabljanja za voznika viličarjev

Pridobitev potrdila za upravljanje viličarjev poteka po naslednjem programu:

Teoretični del

Vsak udeleženec usposabljanja prejme literaturo za varno ravnanje z viličarji. Teoretični del preizkusa se preverja pisno, s pisanjem testnih pol, iz vseh spodaj naštetih področij. Po opravljenem teoretičnem preizkusu sledi izpitna praktična vožnja.

VARSTVO PRI DELU Z VILIČARJI

 • Uvod,
 • pogoji za uporabo in varnostna navodila o delu z viličarji,
 • delo z viličarjem,
 • vožnja vozil v prostoru in po dvorišču,
 • prostor za nakladanje in razkladanje tovora,
 • sredstva za prijemanje in nošenje bremena,
 • signalist in privezovalec bremen,
 • dopustna delovna obremenitev,
 • praktični nasveti za delo z viličarjem,
 • posebna varnostna navodila.

MOTOROZNANSTVO

 • osnovne oblike viličarjev,
 • vrste viličarjev glede na njihov pogon.

 PALETIZACIJA

 • vrste palet,
 • standardizacija,
 • vzdrževanje in pregledi.

 SPECIFIČNOST GLEDE POGONA

 • električne veličine, pravila in vzdrževanje akumulatorjev,
 • plinski pogon in način ravnanja s plinskimi jeklenkami,
 • dizelski pogon in uporaba.

 PROMETNI PREDPISI ZA VOZNIKE VILIČARJEV

 • terminologija,
 • prometni zanki,
 • temeljna prometna pravila.

 Program praktične vožnje

Udeleženci se pripravljajo na praktično vožnjo s treniranjem vožnje na viličarju, ob prisotnosti inštruktorjev vožnje. V primeru, da imajo udeleženci v podjetju inštruktorje, ki morajo imeti opravljen izpit za viličarja in 10 let dela na viličarju, jih lahko oni usposabljajo za varno vožnjo. V primeru, da inštruktorjev nimajo, jim zagotovi trening praktične vožnje naše podjetje pod enakimi pogoji.

 • demonstracija komand
 • vožnja naprej-nazaj
 • obračanje vozila
 • prikazovanje (seznanitev) vzdrževanja vozila
 • dvig, spust, nagib vilic
 • vsi manevri z obremenjenim viličarjem
 • vožnja obremenjenega viličarja mimo raznih ovir, do katerih prihaja v praksi
 • spretnostna vožnja in dviganje 200 l soda

Kratek opis praktičnih nalog

Prenos in postavljanje 200 l soda

Upravljalec viličarja ima nalogo postaviti 200 l sod v pokončno lego. Ležečega mora premestiti do določene meje in ga nato z manevrom dviganja z vilicami (stranski prijem na 1/3 dolžine soda). Sledi premik viličarja iz vodoravne smeri in postavitev soda v pokončno lego. Med opravljanjem naloge:

 • se dopuščajo največ trije poskusi,
 • ne sme priti do poškodb soda z vilicami,
 • se sod ne sme prevrniti.

Prevoz palete in nameščanje le-te eno na drugo

Upravljalec viličarja ima nalogo, da pripelje in namesti dve leseni paleti (posamično) eno na drugo in se vzvratno vrne v izhodiščni položaj. Pri tem se:

 • morata paleti nalegati ena na drugo. Dovoljuje se zamik do 3 cm.
 • Dopuščajo največ trije poskusi.

Test zahteva vožnjo na razdalji 6 metrov  v zelo ozkem prostoru. Če je širina tega hodnika 1,2 m, se priporoča, da je ta širina na vsaki strani večja za 5 cm od širine vozila. Voznik mora z bremenom (paleta) zapeljati v »hodnik«, breme odložiti ter peljati vzvratno nazaj.

Transport kovinskih zabojev za razsuti tovor in nameščanje le-teh v višino

Naloga temelji na spretnosti in vizualni ocenitvi razdalj, predvsem pri naleganju transportnih zabojev enega na drugega. Zaboji imajo v spodnjem delu oblikovane »noge«, ki so namenjene tudi za distanciranje poda zaboja od tal, kar omogoča dostop vilic pri nakladanju. Med opravljanjem naloge se:

 •  kovinski zaboj ne sme prevrniti oz. biti postavljen na treh vogalih ali na vrh stranic,
 • dovoljuje tri poskuse.

Spretnostna vožnja

Voznik viličarja ima nalogo vožnje v obliki osmice, in sicer v smeri vožnje in vzvratno. Palete zložimo v razmaku 1,6 m. Druga vrsta je oddaljena 1,9 m. Puščice nakazujejo smeri vožnje viličarja. Seveda je potrebno vse teste izvajati z viličarjem na električni pogon (akumulatorskim viličarjem). Pri vseh testih ni pomemben čas, ki ga voznik porabi, da te vaje prevozi, temveč, da odpelje brez dotikov oz. padcev ovir.

Sklep

V kolikor upravljalec viličarja ne opravi nalog glede na dopustna ponavljanja, se praktična vožnja ponovi po preteku določenega časa, ko se njegovo spretnost obvladovanja viličarja utrdi z nekaj urami dodatne praktične vožnje ob prisotnosti inštruktorja. Praktična vožnja pred komisijo se lahko ponovi dvakrat, v nasprotnem primeru udeleženec ponovno opravlja celotni program za pridobitev potrdila o teoretični in praktični usposobljenosti za upravljalca viličarja.

Kako do izpita?

Možni termini izvajanja so vsak delovni petek ob 8:00, v naših poslovnih prostorih na Brnčičevi 11, Ljubljana, ali po dogovoru na lokaciji vašega podjetja. Zagotovite si termin in nas pokličite na 01/563 50 36 ali pišite na [email protected]. Po prejetju prijave vas bomo kontaktirali in se dogovorili o poteku izvajanja usposabljanja.

Kdo potrebuje izpit za voznika viličarjev?

Vsak, ki deluje v sestavnem delu sistema transportne mehanizacije in upravlja viličarja.
t

Zakaj je dobro opraviti izpit za viličarja?