Program usposabljanja za strojnika težke gradbene mehanizacije

Pridobitev potrdila za varno delo strojnika težke gradbene mehanizacije- TGM poteka po naslednjem programu:

Opis izobraževalnega procesa

 • Izobraževanje s predavanjem posameznih tem in poglavij tangirane vsebine – frontalno.
 • Skupinsko obravnavanje posameznih skupin in tem s kratko predstavitvijo bistva slušateljem.
 • Utrjevanje znanja -individualni razgovor predavatelja s posameznimi slušatelji z navajanjem primerov iz prakse.
 • Pregled mehanizacije po skupinah – oprema, naprave, krmiljenje .
 • Predstavitvene vožnje inštruktorja – delovni postopki in principi.
 • Preizkus znanja – pisni (testi), ustni – vprašanja individualno odgovarjanje.
 • Uvajalne preizkusne vožnje pod vodstvom mentorja. Delitev na skupine. Sodelovanje kandidatov pri opravljanju dela, povezovalni komentar predavatelja.
 • Preizkus praktičnega znanja – izvajanje delovnih nalog na terenu.

Uvod izvedbe programa

Predstavitev zajema spoznavanje s poslušalci in vpelje osebnostni odnos do varnega dela s stroji! Zakonodaja:

 • pravice in dolžnosti delavca
 • pravice in dolžnosti delodajalca
 • kazenske določbe, sankcije

Vsebine izobraževanja in usposabljanja

Poglavje, tema, tematski sklop Razčlenjena vsebina Metode dela
Osnovna znanja poznavanje bagra kot vozila pomen varnostne opreme na bagru prometni predpisi – delavni stroji posebne nevarnosti – vrsta dela predavanje strokovni pogovor opozorila
Delo z bagrom kopanje, nakladanje, vlečenje vožnja obračanje posebni pogoji razgovor inštruktorski prikaz navodila vaje

Teoretični del

Vsak udeleženec prejme literaturo za varno ravnanje s težko gradbeno mehanizacijo. Teoretični del preizkusa se preverja pisno, s pisanjem testnih pol iz naštetih področij, in ustno z individualnim odgovarjanjem udeleženca iz posameznih tem. Test vsebuje 33 vprašanj, ki se rešujejo z obkrožanjem pravilnih odgovorov in pisnim odgovarjanjem na vprašanja ter ustnim zagovorom. Čas trajanja pisnega preverjanja znanja je 2 uri. Vsak udeleženec ima možnost največ trikrat ponoviti naloge pred komisijo brez napak. Pri opravljanju usposabljanja in izobraževanja se uporabi literatura:

 • navodila za varno delo z stroji TGM,
 • Pravilnik o varnosti pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil,
 • Pravilnik o varstvu pri vzdrževanju motornih vozil.

Od opreme se uporabijo:

 • bager – nakladalec,
 • kamion.

VARSTVO PRI DELU Z STROJI TGM

 • uvod,
 • pogoji za uporabo in namen varnostnih navodil,
 • delo z bagrom,
 • vožnja bagra po delovišču,
 • prostor za izkop materiala,
 • sredstva za prijemanje in nošenje bremena,
 • signalist in znaki za signalizacijo,
 • dopustna delovna obremenitev,
 • praktični nasveti za delo z strojem,
 • posebni pogoji.

 MOTOROZNANSTVO

 • osnovne oblike strojev TGM,
 • vrste strojev glede na uporabo oz. zahteve.

 OSNOVE MEHANIKE IN HIDRAVLIKE

 • mehanika pri bagrih,
 • hidravlika,
 • vzdrževanje in pregledi.

 MONTAŽA, VZDRŽEVANJE IN TRANSPORT

 • način vzdrževanja, montaže….
 • Stabilnost in varovanje,
 • Vzdrževanje akumulatorjev.

Praktično usposabljanje

Po opravljenem teoretičnem preizkusu sledi izpitna praktična vožnja – tipične naloge (izvedba del na terenu). Vsak voznik in upravljalec stroja za težko gradbeno mehanizacijo mora pred komisijo opraviti:

 • vizualni pregled stroja,
 • nameščanje pomožnih naprav,
 • vožnjo po gradbišču,
 • izkop,
 • nakladanje materiala,
 • parkiranje stroja,
 • namestitev stroja na kamion in priprava za transport.

Praktično usposabljanje izvaja in nadzira komisija, ki jo sestavljajo:

 • predsednik komisije,
 • strojnik težke gradbene mehanizacije z najmanj 5 let delovnih izkušenj kot inštruktor,
 • nadzorni član komisije.

 Mesto usposabljanja

Teoretično usposabljanje poteka v prostorih podjetja Agil d.o.o., praktični del pa na delovišču.

Kako do izpita?

Če se želite prijaviti za usposabljanje in opravljanje izpita za varno delo strojnika težke gradbene mehanizacije, nas pokličite na  01/563 50 36 ali nam pišite na [email protected].

Po prejetju prijave vas bomo kontaktirali in se dogovorili o poteku izvajanja usposabljanja.

Kdo potrebuje izpit za strojnika težke gradbene mehanizacije?

Vsak, ki deluje v sestavnem delu sistema transportne mehanizacije in upravlja težko gradbeno mehanizacijo ali dvižne ploščadi.