Usposabljanje in opravljanje izpita za varno delo s kemikalijami

Usposabljanje je namenjeno vsem tistim, ki se pri svojem delu srečujejo z nevarnimi kemikalijami in potrebujejo osnovna znanja s tega področja ter praktične primere, napotke in dobre prakse. Udeleženci usposabljanja si bodo na podlagi novo pridobljenih znanj zagotovili varnejše delo. 


Teoretično in praktično usposabljanje mora temeljiti na oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar ter oceni ogroženosti za primer industrijske nesreče. Usposabljanje mora potekati po programu delodajalca. Pri izvedbi usposabljanja je potrebno upoštevati nevarne lastnosti nevarnih kemikalij ter znanje in sposobnosti delavcev, ki z njimi  ravnajo.

 

Program izpita za varno delo s kemikalijami

 • Program usposabljanja za ravnanje z nevarnimi kemikalijami, ki ga oblikuje delodajalec, mora biti zasnovan tako, da upošteva posebnosti delovnega mesta, zlasti pa:

  – vrste nevarnih kemikalij, prisotnih na delovnem mestu,

  – poznavanje vsebine varnostnih listov ter podatkov, ki jih ti vsebujejo,

  – aktivnosti in mesta v delovnem okolju, kjer delavec lahko pride v stik z nevarnimi kemikalijami,

  – sistem nadzora, ki se uporablja za ugotavljanje čezmernih koncentracij nevarnih kemikalij,

  – tveganja za varnost in zdravje delavcev ter za nastanek požara, eksplozije ali druge nesreče pri ravnanju z nevarnimi kemikalijami,

  – ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje tveganj iz prejšnje alinee,

  – poznavanje sistema označevanja in opozarjanja,

  – ravnanje in postopke v primeru nezgod pri delu ter v primeru požara, eksplozije in/ali druge nesreče v zvezi z uporabo nevarnih kemikalij.

Potrebujete izpit za varno delo s kemikalijami?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.