Usposabljanje: Izpit za viličarja

Vsak udeleženec usposabljanja prejme literaturo za varno ravnanje z viličarji. Teoretični del preizkusa se preverja pisno, s pisanjem testnih pol, ki zajema vsebino v literaturi. Po opravljenem teoretičnem preizkusu sledi izpitna praktična vožnja.

1-izpit vilicarKot sestavni del sistema transportne mehanizacije je viličar postal nujno potreben in nepogrešljiv. To pa hkrati pomeni, da je potrebno usposobiti vedno večje število sposobnih voznikov, ki bodo znali pravilno in predvsem varno uporabljati svoj delovni stroj. Upravljanje viličarja na splošno ni posebno zahtevna naloga, vendar je pri delu potrebna spretnost, natančnost in predvsem poznavanje njegovih tehničnih lastnosti. Vendar so nezgode pri delu z viličarji zaradi neupoštevanja ali celo nepoznavanja predpisov zelo pogoste in se nemalokrat končajo tudi s smrtnim primerom.

 

Potrdilo o opravljenem izpitu za voznika viličarjev

Po uspešno zaključenem usposabljanju je udeleženec usposobljen za samostojno delo z viličarjem in prejme potrdilo o opravljenem izpitu za voznika viličarjev.

Kako do izpita?

VOZNIK VILIČARJEV  Možni termini izvajanja so prvi in trtji delovni petek v mesecu ob 8:00, v naših poslovnih prostorih na Brnčičevi 11, Ljubljana, ali po dogovoru na lokaciji vašega podjetja. Zagotovite si termin in nas pokličite na 01/563 50 36 ali se prijavite s klikom na Prijavnica za usposabljanje in opravljanje izpita za voznika viličarjev. Po prejetju prijave vas bomo kontaktirali in se dogovorili o poteku izvajanja usposabljanja.

Program usposabljanja za varno delo z viličarji
Pridobitev potrdila za upravljanje viličarjev poteka po naslednjem programu:

Teoretični del

Vsak udeleženec usposabljanja prejme literaturo za varno ravnanje z viličarji. Teoretični del preizkusa se preverja pisno, s pisanjem testnih pol, iz vseh spodaj naštetih področij. Po opravljenem teoretičnem preizkusu sledi izpitna praktična vožnja.

VARSTVO PRI DELU Z VILIČARJI

 • Uvod,
 • pogoji za uporabo in varnostna navodila o delu z viličarji,
 • delo z viličarjem,
 • vožnja vozil v prostoru in po dvorišču,
 • prostor za nakladanje in razkladanje tovora,
 • sredstva za prijemanje in nošenje bremena,
 • signalist in privezovalec bremen,
 • dopustna delovna obremenitev,
 • praktični nasveti za delo z viličarjem,
 • posebna varnostna navodila.

MOTOROZNANSTVO

 • osnovne oblike viličarjev,
 • vrste viličarjev glede na njihov pogon.

 PALETIZACIJA

 • vrste palet,
 • standardizacija,
 • vzdrževanje in pregledi.

 SPECIFIČNOST GLEDE POGONA

 • električne veličine, pravila in vzdrževanje akumulatorjev,
 • plinski pogon in način ravnanja s plinskimi jeklenkami,
 • dizelski pogon in uporaba.

 PROMETNI PREDPISI ZA VOZNIKE VILIČARJEV

 • terminologija,
 • prometni zanki,
 • temeljna prometna pravila.

 Program praktične vožnje

Udeleženci se pripravljajo na praktično vožnjo s treniranjem vožnje na viličarju, ob prisotnosti inštruktorjev vožnje. V primeru, da imajo udeleženci v podjetju inštruktorje, ki morajo imeti opravljen izpit za viličarja in 10 let dela na viličarju, jih lahko oni usposabljajo za varno vožnjo. V primeru, da inštruktorjev nimajo, jim zagotovi trening praktične vožnje naše podjetje pod enakimi pogoji.

 • demonstracija komand
 • vožnja naprej-nazaj
 • obračanje vozila
 • prikazovanje (seznanitev) vzdrževanja vozila
 • dvig, spust, nagib vilic
 • vsi manevri z obremenjenim viličarjem
 • vožnja obremenjenega viličarja mimo raznih ovir, do katerih prihaja v praksi
 • spretnostna vožnja in dviganje 200 l soda

Kratek opis praktičnih nalog

Prenos in postavljanje 200 l soda

Upravljalec viličarja ima nalogo postaviti 200 l sod v pokončno lego. Ležečega mora premestiti do določene meje in ga nato z manevrom dviganja z vilicami (stranski prijem na 1/3 dolžine soda). Sledi premik viličarja iz vodoravne smeri in postavitev soda v pokončno lego. Med opravljanjem naloge:

 • se dopuščajo največ trije poskusi,
 • ne sme priti do poškodb soda z vilicami,
 • se sod ne sme prevrniti.

Prevoz palete in nameščanje le-te eno na drugo

Upravljalec viličarja ima nalogo, da pripelje in namesti dve leseni paleti (posamično) eno na drugo in se vzvratno vrne v izhodiščni položaj. Pri tem se:

 • morata paleti nalegati ena na drugo. Dovoljuje se zamik do 3 cm.
 • Dopuščajo največ trije poskusi.

Test zahteva vožnjo na razdalji 6 metrov  v zelo ozkem prostoru. Če je širina tega hodnika 1,2 m, se priporoča, da je ta širina na vsaki strani večja za 5 cm od širine vozila. Voznik mora z bremenom (paleta) zapeljati v »hodnik«, breme odložiti ter peljati vzvratno nazaj.

Transport kovinskih zabojev za razsuti tovor in nameščanje le-teh v višino

Naloga temelji na spretnosti in vizualni ocenitvi razdalj, predvsem pri naleganju transportnih zabojev enega na drugega. Zaboji imajo v spodnjem delu oblikovane »noge«, ki so namenjene tudi za distanciranje poda zaboja od tal, kar omogoča dostop vilic pri nakladanju. Med opravljanjem naloge se:

 •  kovinski zaboj ne sme prevrniti oz. biti postavljen na treh vogalih ali na vrh stranic,
 • dovoljuje tri poskuse.

Spretnostna vožnja

Voznik viličarja ima nalogo vožnje v obliki osmice, in sicer v smeri vožnje in vzvratno. Palete zložimo v razmaku 1,6 m. Druga vrsta je oddaljena 1,9 m. Puščice nakazujejo smeri vožnje viličarja. Seveda je potrebno vse teste izvajati z viličarjem na električni pogon (akumulatorskim viličarjem). Pri vseh testih ni pomemben čas, ki ga voznik porabi, da te vaje prevozi, temveč, da odpelje brez dotikov oz. padcev ovir.

Sklep

V kolikor upravljalec viličarja ne opravi nalog glede na dopustna ponavljanja, se praktična vožnja ponovi po preteku določenega časa, ko se njegovo spretnost obvladovanja viličarja utrdi z nekaj urami dodatne praktične vožnje ob prisotnosti inštruktorja. Praktična vožnja pred komisijo se lahko ponovi dvakrat, v nasprotnem primeru udeleženec ponovno opravlja celotni program za pridobitev potrdila o teoretični in praktični usposobljenosti za upravljalca viličarja.

Izvajamo izobraževanje in usposabljanje ter preizkus znanja za pridobitev ustrezne usposobljenosti za varno delo z viličarji in dvižnih ploščadi, ki ga zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu in je določeno s sprejeto Izjavo o varnosti v podjetju.

Potrebujete izpit za viličarja?

Prijavite se preko spletnega online obrazca!

i

Usposabljanja:

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev in izobraževanje iz področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva zase in za vse svoje zaposlene.