Building Emergency Exit with Exit Sign and Fire Extinguisher.

Gasilniki so najbolj učinkovite in najpogosteje uporabljene naprave za gašenje začetnih požarov.

Sistem varstva pred požarom ureja Zakon o varstvu pred požarom, namestitev in izbor gasilnikov pa opredeljuje Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov.

 
 
 

Za izbiro gasilnikov se prostori razvrstijo v naslednje stopnje požarne nevarnosti:

  1. majhna požarna nevarnost – prisotne so snovi z majhno gorljivostjo, prostorske in obratovalne razmere predstavljajo majhne možnosti za nastanek požara. Začetni požar v takih prostorih bi se širil zelo počasi;
  2. srednja požarna nevarnost – prisotne so snovi z višjo gorljivostjo, prostorske in obratovalne razmere predstavljajo precejšnje možnosti za nastanek požara. Začetni požar v takih prostorih bi se širil počasi;
  3. velika požarna nevarnost – prisotne so snovi z veliko gorljivostjo, prostorske in obratovalne razmere predstavljajo veliko možnost za nastanek požara. Začetni požar v takih prostorih bi se širil hitro.

 

MINIMALNO ŠTEVILO GASILNIKOV

Minimalno število gasilnikov glede na vrsto prostorov se določi iz razmerja, ki ga predstavlja določeno število enot gasila (EG) in gasilne sposobnosti gasilnika.

KAKŠNO ŠTEVILO GASILNIKOV JE POTREBNO V PROSTORU1

 

KAKŠNO ŠTEVILO GASILNIKOV JE POTREBNO V PROSTORU2

V stavbah, v katerih so vgrajeni hidranti s poltogo cevjo, se lahko število EG zmanjša za eno tretjino.

 

Pravilnik postavlja posebne zahteve glede zahtev EG še za:

  • stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo – na pet učilnic oziroma na vsakih 300 m² etažne površine se namesti najmanj en gasilnik s 6 EG, vendar ne manj kot trije gasilniki s 6 EG v stavbi.
  • stavbe za zdravstvo in domovi za starejše osebe- na vsako zaključeno skupino varovancev oziroma na vsakih 300 m² etažne površine se namesti najmanj en gasilnik s 6 EG.
  • stanovanjske stavbe in nestanovanjske kmetijske stavbe– v vsaki etaži večstanovanjske stavbe se namesti najmanj en gasilnik s 6 EG, pri čemer razdalja med gasilnikom in vhodom v posamezno stanovanje ne sme biti daljša od 20 m.
  • garaže – na vsakih deset parkirnih mest mora biti nameščen najmanj en gasilnik s 6 EG.
  • stavbe za opravljanje verskih obredov- na vsakih 300 m² površine se namesti najmanj en gasilnik s 6 EG.
  • V stanovanju, eno- ali dvostanovanjski stavbi se šteje kot gasilnik za gašenje začetnih požarov gasilnik z najmanj 6 EG.

Informativni izračun števila gasilnikov si lahko ogledate na spletni strani www.sos112.si.

 

Lastnik mora vzdrževati gasilnike na svoje stroške pri pooblaščenem vzdrževalcu v skladu s predpisi, standardi ter navodili proizvajalca.

akcija maj junij 2016

Za uveljavitev popusta natisnite zgornji kupon in ga prinesite s seboj na servis.