E-izobraževanje oziroma e-učenje predstavlja izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje s pomočjo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), ki prinašajo učitelju in slušatelju pomembne spremembe v metodologiji in metodiki poučevanja in učenja. Mnogi avtorji menijo, da e-izobraževanje poteka takrat, ko v izobraževalni proces peljemo elektronske medije (Jereb, Šmitek, 1999), med katere štejemo internet, intranet, ekstranet, satelite, avdio-/video opremo, zgoščenke. Tavangarian ponuja ožjo definicijo: »Z e-izobraževanjem bomo poimenovali vse oblike elektronsko podprtega poučevanja in učenja, ki so procesne in imajo cilj povečati znanje izobraževanca v okviru njegovih individualnih sposobnosti, izkušenj in znanja. Informacijski in komunikacijski sistemi, delujoči preko mreže ali ne, služijo le kot medij za izpeljavo izobraževalnega procesa.«
(Tavangarian in drugi, 2004).