Izpit za motorno žago

Izpit za motorno žago

Prvo bencinsko verižno motorno žago, ki so jo masovno proizvajali, je izdelal Emil Lerp, ustanovitelj podjetja Dolmar, leta 1927. Žaga je bila težka in okorna. Upravljati sta jo morala dva človeka. Dve leti kasneje je na trg dalo svojo prvo bencinsko verižno motorno...
Požarni red

Požarni red

Namen požarnega reda  Ta požarni red ureja celoten sistem varstva pred požarom v objektu in določa:   organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih pri preprečevanju nastanka požara in najemnikov prostorov; ukrepe varstva pred...
Ocena tveganja

Ocena tveganja

Ocena tveganja je sestavni del izjave o varnosti in pomeni natančno raziskovanje vseh nevarnosti, ki lahko ogrozijo varnost in zdravje delavcev. Iz poznavanja dejanskih nevarnosti se izvede ocenjevanje tveganja posamezne nevarnosti po Metodi za ocenjevanje tveganja...