Temeljna načela varnosti in zdravja pri delu

Temeljna načela varnosti in zdravja pri delu

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je temeljna odgovornost vsakega delodajalca. S tem, ko se podjetja posvečajo preventivnim ukrepom in izbirajo ustrezne delovne ter proizvajalne metode, ne le izpolnjujejo zakonske obveznosti, temveč tudi skrbijo za dobrobit...

Ocena tveganja pri ročnem premeščanju bremen

Ocena tveganja pri ročnem premeščanju bremen

Ročno premeščanje bremen - Varnost in zdravje pri delu Novi pravilnik o ročnem premeščanju bremen, nedavno objavljen v uradnem listu, predstavlja ključno zaščito za slovenske delavce. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je poudarila nujnost...

COVID-19: obvezna revizija ocene tveganja

COVID-19: obvezna revizija ocene tveganja

Epidemija virusa COVID-19 je v obdobju, odkar vemo zanj, konkretno spremenila naša življenja in neposredno vplivala na različna področja našega življenja, med drugim je posegla tudi v naše delovno okolje. V ta namen je potrebno poskrbeti za ukrepe s katerimi...

Meritve hidrantnega omrežja

Meritve hidrantnega omrežja

Pravilno delovanje hidrantnega omrežja omogoča gasilcem in uporabnikom objekta hitro in učinkovito gašenje požara. Kakovostni in redni pregledi hidrantnih omrežij so zato nujni in so hkrati tudi predpisani s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnega omrežja (Ur. L. RS...

Servis gasilnih aparatov

Servis gasilnih aparatov

Gasilni aparati so vse pogostejši v gospodinjstvih in le kvalitetno vzdrževani in redno pregledani lahko služijo svojemu namenu. To, kakšno naj bi bilo ustrezno pregledovanje in servisno vzdrževanje gasilnikov določa Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih...

Požarni načrt v vašem domu

Požarni načrt v vašem domu

Če živite v bloku oziroma večstanovanjski hiši verjetno opazite na stenah oznake, ki nakazujejo smer evakuacije. Kako pa je z požarnim načrtom, če živite v samostojni hiši? Ter, kako predstaviti načrt evakuacije otrokom? Pa poglejmo. Za začetek - kaj sploh je požarni...

Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu

Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih bi morala biti prva skrb delodajalcev. Raziskave kažejo, da zdravi in zadovoljni delavci prinašajo produktivnejše in ustvarjalnejše rezultate podjetju, zaposleni redko odhajajo v bolniški stalež in ostajajo...

Delo od doma

Delo od doma

Svetovna epidemija je s pomočjo digitalizacije poslovnih procesov in uporabe tehnologije povzročila, da vedno več posameznikov opravlja delo na daljavo. Delo od doma ali delo na daljavo, je sploh razlika? To, kdaj lahko govorimo o delu od doma, opredeljuje Zakon o...

Varstvo pri delu samozaposlene osebe

Varstvo pri delu samozaposlene osebe

Si samozaposlen/-a? Imaš opravljeno varstvo pri delu? Ne? V nadaljevanju preberi kaj vse moraš vedeti. Kakšne so dolžnosti samozaposlene osebe? Samozaposlena oseba je sama odgovorna za varnost in zdravje tako sebe kot tudi drugih ljudi na katere vplivajo njena dejanja...